Newyddion diweddaraf

Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023
09/06/2023
Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023

Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Penybont un o ddigwyddiadau mwyaf disgwyliedig y flwyddyn academaidd, gan ddathlu cyflawniadau ei fyfyrwyr. Roedd Seremoni Gwobrwyo Flynyddol 2023, a gynhaliwyd […]

Darllen mwy
Gwersi trawiadol: pwysigrwydd cymuned mewn addysg
05/05/2023
Gwersi trawiadol: pwysigrwydd cymuned mewn addysg

Ymwelodd pedwar aelod o dîm gweithredol Coleg Penybont â De Affrica yn ddiweddar i ddatblygu partneriaethau strategol, cynorthwyo â gweithredu technolegau digidol mewn cymunedau lleol, […]

Darllen mwy
Jane Hutt AS yn ymweld â’r Academi Adeiladwaith i ddathlu menywod yn y diwydiant
28/04/2023
Jane Hutt AS yn ymweld â’r Academi Adeiladwaith i ddathlu menywod yn y diwydiant

Ddydd Iau 27 Ebrill, croesawodd Coleg Penybont a Persimmon Homes ddisgyblion o Ysgol Gynradd Dolau a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, i daflu goleuni […]

Darllen mwy
DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf
27/03/2023
DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf

Mae DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf erioed i godi ymwybyddiaeth o’r effaith gadarnhaol y mae interniaethau â chymorth yn […]

Darllen mwy
Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal
17/03/2023
Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal

Lansiwyd Prosiect MALCOLM, menter ar y cyd rhwng Coleg Penybont a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn Academi STEAM y Coleg heddiw. Mae’r prosiect […]

Darllen mwy
Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
10/03/2023
Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Neithiwr enillodd myfyrwyr Coleg Penybont 30 o wobrau yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023, gan gynnwys clod ‘Bands Band’ i grŵp cerddoriaeth o’n fyfyrwyr, […]

Darllen mwy
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd
13/02/2023
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd

Ar ddydd Mercher 1 Mawrth, byddwn yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn ein siop godi yng nghanol y dref i amlinellu cynlluniau ar gyfer […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau
10/02/2023
Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, ag Academi Persimmon yn Llanilid ddydd Iau 9 Chwefror fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau. Cyfarfu’r Gweinidog â […]

Darllen mwy
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren
08/02/2023
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren

Rydym yn falch dros ben bod ein siop goffi, Clwb Coffi, wedi derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Yn ystod […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn