Newyddion diweddaraf

Agor Academi STEAM yn swyddogol
21/10/2021
Agor Academi STEAM yn swyddogol

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gyhoeddi agoriad swyddogol ei Academi STEAM, adeilad newydd cyffrous o’r math diweddaraf fydd yn darparu cyfleusterau addysgu, dysgu […]

Darllen mwy
Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein
29/09/2021
Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn yn ddiweddar mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau […]

Darllen mwy
Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein
24/09/2021
Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau a’u gwesteion […]

Darllen mwy
EHB Y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod Coleg Penybont am ragoriaeth mewn hyfforddiant a datblygu
20/08/2021
EHB Y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod Coleg Penybont am ragoriaeth mewn hyfforddiant a datblygu

EHB Y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod Coleg Penybont am ragoriaeth mewn hyfforddiant a datblygu Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod Coleg Penybont wedi ennill […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn ennill Aur yng Ngwobrau Llesiant Gweithle Coleg Penybont
09/06/2021
Coleg Penybont yn ennill Aur yng Ngwobrau Llesiant Gweithle Coleg Penybont

Cafodd Coleg Penybont ei gydnabod unwaith eto am ei ymrwymiad i lesiant yn y gweithle. Roedd y Coleg yn un o 114 sefydliad i gymryd […]

Darllen mwy
Cam olaf adeiladu ein Hacademi STEAM fydd o’r radd flaenaf
27/05/2021
Cam olaf adeiladu ein Hacademi STEAM fydd o’r radd flaenaf

Rydym yn hynod falch ein bod wedi dechrau yn swyddogol ar gam olaf adeiladu ein Hacademi STEAM, fydd yn agor yn ein Campws ym Mhencoed […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd
12/05/2021
Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd

Coleg Penybont yn ymuno yn yr ymgyrch ‘Ras i Sero’ yn erbyn newid hinsawdd Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi ymuno yn ymgyrch […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn llofnodi ymrwymiad Dim Hiliaeth
11/02/2021
Coleg Penybont yn llofnodi ymrwymiad Dim Hiliaeth

Rydym yn falch tu hwnt i gyhoeddi fod Coleg Penybont wedi cryfhau ei safiad yn erbyn hiliaeth drwy lofnodi polisi Dim Hiliaeth Cymru. Mae Dim […]

Darllen mwy
Arwain y ffordd ar gyfer iechyd a lles meddwl gydag ennill gwobr bwysig
10/02/2021
Arwain y ffordd ar gyfer iechyd a lles meddwl gydag ennill gwobr bwysig

Rydym yn hynod falch i gyhoeddi fod Coleg Penybont wedi ennill Gwobr Beacon Iechyd a Lles Meddwl Grŵp NCON y Gymdeithas Colegau  2021. Cyhoeddwyd enilllwyr […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn