Awst 2023

Cofeb S.S. Samtampa:  Cymuned yn uno i gofio hanes morwrol Porthcawl
31/08/2023
Cofeb S.S. Samtampa: Cymuned yn uno i gofio hanes morwrol Porthcawl

Ar 30 Awst, codwyd cerflun coffa ysbrydoledig ym Mae Rest, Porthcawl i goffau’r dynion a gollodd eu bywydau yn llongddrylliad yr S.S. Samtampa ar Ebrill 23, 1947. Daethpwyd â’r prosiect, dan arweiniad Gary Victor o Fforwm SHOUT Porthcawl (PSF), gerbron Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP) am y tro cyntaf yn 2003. Mae Gary […]

Darllen mwy
Arbenigwr ymddygiad blaenllaw yn dyfarnu statws partner AB cyntaf i Goleg Penybont
15/08/2023
Arbenigwr ymddygiad blaenllaw yn dyfarnu statws partner AB cyntaf i Goleg Penybont

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn statws partner gyda ‘When The Adults Change’ (WTAC) fel Coleg Addysg Bellach (AB), y cyntaf a roddwyd i unrhyw sefydliad AB. Mae’r statws yn gydnabyddiaeth o’r ymrwymiad i newid a’r daith ddiwylliannol y mae Coleg Penybont wedi ymgymryd â hi dros y degawd diwethaf, yn enwedig o […]

Darllen mwy
Coroni darlithydd Amaethyddiaeth yn Ffermwraig y Flwyddyn Cymru
04/08/2023
Coroni darlithydd Amaethyddiaeth yn Ffermwraig y Flwyddyn Cymru

Mae Katie-Rose Davies, Darlithydd Amaethyddiaeth yng Ngholeg Penybont, wedi cael ei chydnabod am ei chyfraniad eithriadol i amaethyddiaeth yng Nghymru, gan ennill y teitl ‘Ffermwraig y Flwyddyn’. Mae’r wobr, a roddir gan gangen Gymreig Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU Cymru) ac NFU Mutual, yn hyrwyddo menywod mewn amaethyddiaeth ac yn ceisio codi eu proffil yn […]

Darllen mwy
Myfyrwyr yn cael eu dewis i arddangos gwaith yn nigwyddiad ‘Origins Creatives’ UAL
01/08/2023
Myfyrwyr yn cael eu dewis i arddangos gwaith yn nigwyddiad ‘Origins Creatives’ UAL

Dewiswyd myfyrwyr Celfyddydau Digidol o Goleg Penybont i arddangos eu gwaith yn Origins Creatives 2023, y dathliad blynyddol o gyflawniad myfyrwyr a gynhelir gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL). Dewiswyd Nia Balendez a Rowan Fry, sydd ill dau wedi astudio’r Diploma Lefel 3 mewn Celfyddydau Digidol, Animeiddio a Chyfathrebu Graffig, i arddangos eu hanimeiddiadau ochr […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn