Oes hen wisg ysgol gennych chi? Dewch â hi gyda chi pan ddewch chi mewn i ymrestru!

Hyd at ddydd Gwener 8 Medi, bydd Coleg Penybont yn casglu hen wisgoedd ysgol i’w rhoi i ysgolion lleol yn barod ar gyfer dechrau’r tymor academaidd newydd. Bydd ysgolion wedyn yn gallu dosbarthu eitemau i fyfyrwyr yn ôl yr angen.

Bydd blychau casglu yn y dderbynfa ar gampysau Pen-y-bont a Phencoed. Byddwn yn casglu darnau o wisg ysgol wedi’u brandio a heb eu brandio, gan gynnwys:

  • Blasers
  • Crysau
  • Sgertiau
  • Trowsus
  • Teis
  • Cit chwaraeon

Er y byddwn yn derbyn pob darn o wisg ysgol sy’n cael ei roi, gofynnwn fod yr eitemau yn lân ac mewn cyflwr da.

Fel sefydliad, rydym yn benderfynol o ddod o hyd i ffyrdd o fod yn fwy cynaliadwy a chefnogi’r gymuned leol. Drwy roi eich hen wisg ysgol, byddwch yn rhoi bywyd newydd iddi ac yn helpu eraill ar eu teithiau yn yr ysgol.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, e-bostiwch hello@bridgend.ac.uk

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn