Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Astudio llawn amser

Mae gadael yr ysgol yn benderfyniad mawr ond cyffrous. Yng Ngholeg Penybont, gallwch gymryd y camau nesaf yn eich annibyniaeth, tra’n dal i fod â llawer o gefnogaeth o’ch amgylch, tu mewn a hefyd tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Mae gennym ddigon o opsiynau ar gael i sicrhau eich bod yn gwneud y dewis cywir i chi. Islaw mae rhestr o bynciau i chi eu hymchwilio ond os na fedrwch ddod o hyd i’r hyn rydych ei angen, gallwch ymchwilio yn ôl diddordeb yn unig. Gallwch hefyd gysylltu gyda’n tîm gyrfaoedd, Cyfleoedd.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn