Ein pobl a’n gyrfaoedd

Mae pobl wrth galon popeth a wnawn. Rydym yn sefydliad seiliedig ar werthoedd, ac yn edrych am bobl i ymuno â ni sy’n rhannu’r gwerthoedd hynny.

Cyflogwr a enillodd wobrau

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a’r cyfleoedd a gynigiwn i’n myfyrwyr, ac mae hynny’n wir ar gyfer ein staff hefyd. Edrychwch ar y carwsél isod i weld detholiad o’r gwobrau a’r ganmoliaeth a gawsom sy’n dangos ein hymroddiad i staff a myfyrwyr. Dyma ychydig o uchafbwyntiau o’r ychydig flynyddoedd diwethaf:

 • 22ain lle yng Ngwobrau Cwmnïau Mawr Orau Gorau i Weithio Ynddynt yn y Deyrnas Unedig (Ch3, 2022) – yr unig sefydliad addysg yn y Deyrnas Unedig i fod yn y rhestr 25 uchaf
 • 8fed lle yn 10 Cwmni Gorau i Weithio Ynddynt Cymru (Ch3, 2022)
 • 3ydd lle 5 Sefydliad Gorau i Weithio Ynddynt Addysg a Hyfforddiant y Deyrnas Unedig (Ch3, 2022) – y coleg yn y safle uchaf yn y Deyrnas Unedig
 • Ar restr 50 Cyflogwr Uchaf Inclusive Companies
 • Arweinydd Hyderus am Anabledd am 4 blynedd o’r bron
 • Mynegai Llesiant Gweithle 2021/22 Mind – Dyfarniad Aur am y drydedd flwyddyn o’r bron. Yr unig ddarparydd addysg yn y Deyrnas Unedig i ennill Aur ac yn ddim ond un o dri sefydliad yng Nghymru
 • Enillydd Dyfarniad Beacon AOC am Iechyd Meddwl a Llesiant (2020/21)

Manteision gweithio yng Ngholeg Penybont

 • Hawl i wyliau blynyddol hael
 • Cyfleusterau rhagorol ar y safle, yn cynnwys parcio am ddim ar y safle
 • Ymrestru mewn cynlluniau pensiwn hael
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg
 • Cyfleoedd helaeth ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn cynnwys dyddiau arbennig drwy gydol y flwyddyn

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym eisiau i’r holl staff deimlo y gallant fod eu hunain go iawn – yn syml ddigon, Bod Chi’ch Hunan. Rydym ar daith ac yn ymroddedig i ddod yn sefydliad rhagorol lle mae pobl yn teimlo eu bod yn perthyn ac y gallant ffynnu.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn