Llywodraethu

Mae ein Corff Llywodraethu yn cynnwys pobl gydag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau. Fel aelodau, maent yn gyfrifol am reoli’r coleg yn effeithiol gyda phum prif gyfrifoldeb:

 1. Penderfynu cymeriad a chenhadaeth addysgol y sefydliad a goruchwylio ei weithgareddau
 2. Defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau, solfedd y sefydliad a diogelu ei asedau
 3. Cymeradwyo amcangyfrifon blynyddol incwm a gwariant
 4. Penodi, graddio, ataliad dros dro, diswyddo a phenderfynu ar dâl ac amodau gwasanaeth deiliaid swyddi uwch a’r Clerc
 5. Gosod fframwaith ar gyfer tâl ac amodau gwasanaeth pob aelod arall o staff

Caiff y cyfrifoldebau hyn eu nodi yn Erthyglau Llywodraethu y Cyngor a fabwysiadwyd o Orchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Newid Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu (Cymru) 2006.

Cod Ymddygiad ar gyfer Llywodraethwyr Coleg Penybont

Mae pob aelod yn cytuno cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad pan dderbyniant eu swydd fel aelod o’r Corff Llywodraethu neu eu cyfethol yn aelod pwyllgor. Cytunant hefyd ar Egwyddorion Nolan dilynol:

 • Anhunanoldeb
 • Uniondeb
 • Gwrthrychedd
 • Atebolrwydd
 • Bod yn agored
 • Gonestrwydd
 • Arweinyddiaeth

Aelodau’r Corff Llywodraethu

Mae’r Corff Llywodraethu yn cynnwys unigolion gyda chyfoeth o sgiliau a phrofiad. Jeff Greenidge yw Cadeirydd y Corff Llywodraethu. Mae Simon Pirotte OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr y Coleg, hefyd yn aelod o’r Corff Llywodraethu.

 • Jeff Greenidge (Cadeirydd)
 • Judith Evans (Is-gadeirydd)
 • Simon Pirotte (Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol)
 • Lisa Dobbs (Staff Lywodraethwr)
 • Marion Evans (Staff Lywodraethwr)
 • Ruby Llewelyn (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Joshua O’Sullivan-Woodward (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Dawn Lewis-Whelan
 • Satwant Pryce
 • Trish D’Souza
 • Joanne Oak
 • Emma Adamson
 • Hayden Llewellyn
 • Claire Marshall
 • Dan Biddle
 • Stephne Puddy
 • Helen Verity

Clerc  

 • Nicola Eyre (Clerc y Corff Llywodraethu)

Aelodau a gyfetholwyd  

 • Carys Swain
 • Shelley Wyatt-Williams
 • Paul Davies

Pwyllgorau

Mae’r Corff Llywodraethu yn dirprwyo rhai o’i gyfrifoldebau i’r pwyllgorau isod:

Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau:
 • Satwant Pryce (Cadeirydd)
 • Simon Pirotte (Ex-officio)
 • Jeff Greenidge
 • Dawn Lewis-Whelan
 • Joanne Oak
 • Judith Evans
 • Dan Biddle
 • Swydd wag

Aelod a gyfetholwyd:

 • Paul Davies
Aelodau’r Pwyllgor Archwilio:
 • Hayden Llewellyn (Cadeirydd)
 • Emma Adamson
 • Lisa Dobbs (Staff Lywodraethwr)
 • Claire Marshall
 • Helen Verity
 • Swydd wag

Aelod a gyfetholwyd:

 • Shelley Wyatt-Williams
Aelodau y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd:
 • Judith Evans (Cadeirydd)
 • Jeff Greenidge
 • Simon Pirotte (Ex-officio)
 • Joshua O’Sullivan-Woodward (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Emma Adamson
 • Ruby Llewelyn (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Dan Biddle
 • Marion Evans (Staff Lywodraethwr)
 • Stephne Puddy

Aelod a gyfetholwyd:

 • Carys Swain (Pennaeth y Gymraeg)
Aelodau y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu:
 • Jeff Greenidge (Cadeirydd)
 • Judith Evans (Is-gadeirydd)
 • Simon Pirotte (Ex-officio)
 • Emma Adamson
 • Trish D’Souza
Aelodau y Pwyllgor Dethol
 • Jeff Greenidge (Cadeirydd)
 • Judith Evans (Is-gadeirydd)
 • Simon Pirotte (Ex-officio)
 • Swydd wag
 • Swydd wag
Aelodau y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol:
 • Judith Evans (Cadeirydd)
 • Jeff Greenidge (Is-gadeirydd)
 • Satwant Pryce
 • Trish D’Souza
 • Emma Adamson

Cyfarfodydd ac Adrodd

Cyfarfodydd y Corff Llywodraethu 2022/23
DyddiadCorff Llywodraethu / Pwyllgor
5 MediChwilio a Llywodraethu
6 HydrefCynllunio Adnoddau
13 HydrefArchwilio
27 HydrefCorff Llywodraethu
17 TachweddCwricwlwm ac Ansawdd
24 TachweddCyd-Gynllunio Archwilio ac Adnoddau
8 RhagfyrCorff Llywodraethu
13 RhagfyrArchwilio (cyfarfod arbennig)
26 IonawrChwilio a Llywodraethu
16 ChwefrorCorff Llywodraethu
2 MawrthArchwilio
9 MawrthCwricwlwm ac Ansawdd
16 MawrthCynllunio Adnoddau
30 MawrthCorff Llywodraethu
4 MaiChwilio a Llywodraethu gyda Cydnabyddiaeth Ariannol i ddilyn
11 MaiArchwilio
25 MaiCorff Llywodraethu
8 MehefinArchwilio
15 MehefinCynllunio Adnoddau
22 MehefinCwricwlwm ac Ansawdd
6 GorffennafCorff Llywodraethu
Cofnodion y Corff Llywodraethol

Caiff cofnodion eu cadw o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu a Phwyllgorau i gofnodi trafodaethau, cyniigion a phenderfyniadau. Mae’r cofnodion ar gael yma, yn fuan ar ôl cynnal y cyfarfod:

Adroddiadau Blynyddol

Mae’r Clerc yn paratoi Adroddiad Blynyddol yn ogystal â’r cofnodion. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys manylion aelodau, dyddiadau a phresenoldeb cyfarfodydd, datganiadau buddiant aelodau, pynciau grafod a hyfforddiant a dderbyniwyd ar gyfer y Corff Llywodraethu a hefyd ei bwyllgorau.

Manylion Cyswllt y Clerc:
Nicola Eyre
Coleg Penybont
Heol y Bontfaen (Bloc F)
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3DF
neyre@bridgend.ac.uk
01656 302302 est 581

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn