Llywodraethu

Mae ein Corff Llywodraethu yn cynnwys pobl gydag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau. Fel aelodau, maent yn gyfrifol am reoli’r coleg yn effeithiol gyda phum prif gyfrifoldeb:

 1. Penderfynu cymeriad a chenhadaeth addysgol y sefydliad a goruchwylio ei weithgareddau
 2. Defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau, solfedd y sefydliad a diogelu ei asedau
 3. Cymeradwyo amcangyfrifon blynyddol incwm a gwariant
 4. Penodi, graddio, ataliad dros dro, diswyddo a phenderfynu ar dâl ac amodau gwasanaeth deiliaid swyddi uwch a’r Clerc
 5. Gosod fframwaith ar gyfer tâl ac amodau gwasanaeth pob aelod arall o staff

Caiff y cyfrifoldebau hyn eu nodi yn Erthyglau Llywodraethu y Cyngor a fabwysiadwyd o Orchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Newid Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu (Cymru) 2006.

Cod Ymddygiad ar gyfer Llywodraethwyr Coleg Penybont

Mae pob aelod yn cytuno cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad pan dderbyniant eu swydd fel aelod o’r Corff Llywodraethu neu eu cyfethol yn aelod pwyllgor. Cytunant hefyd ar Egwyddorion Nolan dilynol:

 • Anhunanoldeb
 • Uniondeb
 • Gwrthrychedd
 • Atebolrwydd
 • Bod yn agored
 • Gonestrwydd
 • Arweinyddiaeth

Aelodau’r Corff Llywodraethu

Mae’r Corff Llywodraethu yn cynnwys unigolion gyda chyfoeth o sgiliau a phrofiad. Jeff Greenidge yw Cadeirydd y Corff Llywodraethu. Mae Viv Buckley, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol dros dro y Coleg, hefyd yn aelod o’r Corff Llywodraethu.

 • Jeff Greenidge (Cadeirydd)
 • Judith Evans (Is-gadeirydd)
 • Viv Buckley (Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol)
 • Lisa Dobbs (Staff Lywodraethwr)
 • Marion Evans (Staff Lywodraethwr)
 • Teodora Grancea (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Lloyd Tandy (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Dawn Lewis-Whelan
 • Trish D’Souza
 • Joanne Oak
 • Emma Adamson
 • Hayden Llewellyn
 • Claire Marshall
 • Dan Biddle
 • Stephne Puddy
 • Helen Verity

Clerc  

 • Nicola Eyre (Clerc y Corff Llywodraethu)

Aelodau a gyfetholwyd  

 • Carys Swain
 • Shelley Wyatt-Williams
 • Paul Davies

Pwyllgorau

Mae’r Corff Llywodraethu yn dirprwyo rhai o’i gyfrifoldebau i’r pwyllgorau isod:

Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau:
 • Joanne Oak (Cadeirydd)
 • Viv Buckley (Ex-officio)
 • Jeff Greenidge
 • Trish D’Souza
 • Judith Evans
 • Dan Biddle
 • Swydd wag
 • Swydd wag

Aelod a gyfetholwyd:

 • Paul Davies
Aelodau’r Pwyllgor Archwilio:
 • Hayden Llewellyn (Cadeirydd)
 • Emma Adamson
 • Lisa Dobbs (Staff Lywodraethwr)
 • Claire Marshall
 • Helen Verity
 • Swydd wag

Aelod a gyfetholwyd:

 • Shelley Wyatt-Williams
Aelodau y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd:
 • Judith Evans (Cadeirydd)
 • Jeff Greenidge
 • Viv Buckley (Ex-officio)
 • Teodora Grancea (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Emma Adamson
 • Lloyd Tandy (Myfyriwr Lywodraethwr)
 • Dan Biddle
 • Marion Evans (Staff Lywodraethwr)
 • Stephne Puddy

Aelod a gyfetholwyd:

 • Carys Swain (Pennaeth y Gymraeg)
Aelodau y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu:
 • Jeff Greenidge (Cadeirydd)
 • Judith Evans (Is-gadeirydd)
 • Viv Buckley (Ex-officio)
 • Emma Adamson
 • Trish D’Souza
Aelodau y Pwyllgor Dethol
 • Jeff Greenidge (Cadeirydd)
 • Judith Evans (Is-gadeirydd)
 • Viv Buckley – aelod o’r pwyllgor ar gyfer pob penodiad deiliad swydd uwch ac eithrio rôl Pennaeth
 • Dawn Lewis-Whelan
 • Joanne Oak
 • Stephne Puddy
Aelodau y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol:
 • Judith Evans (Cadeirydd)
 • Jeff Greenidge (Is-gadeirydd)
 • Trish D’Souza
 • Emma Adamson
 • Swydd wag

Cyfarfodydd ac Adrodd

Cyfarfodydd y Corff Llywodraethu 2023/24
DyddiadCorff Llywodraethu / Pwyllgor
28 MediChwilio a Llywodraethu
5 HydrefCynllunio Adnoddau
23 HydrefArchwilio
26 HydrefCorff Llywodraethu
16 TachweddCwricwlwm ac Ansawdd
23 TachweddCyd-Gynllunio Archwilio ac Adnoddau
7 RhagfyrCorff Llywodraethu
25 IonawrChwilio a Llywodraethu
8 ChwefrorCorff Llywodraethu
29 ChwefrorArchwilio
7 MawrthCwricwlwm ac Ansawdd
14 MawrthCynllunio Adnoddau
21 MawrthCorff Llywodraethu
2 MaiChwilio a Llywodraethu gyda Cydnabyddiaeth Ariannol i ddilyn
23 MaiCorff Llywodraethu
6 MehefinArchwilio
13 MehefinCynllunio Adnoddau
20 MehefinCwricwlwm ac Ansawdd
4 GorffennafCorff Llywodraethu
Cofnodion y Corff Llywodraethol

Caiff cofnodion eu cadw o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu a Phwyllgorau i gofnodi trafodaethau, cyniigion a phenderfyniadau. Mae’r cofnodion ar gael yma, yn fuan ar ôl cynnal y cyfarfod:

Adroddiadau Blynyddol

Mae’r Clerc yn paratoi Adroddiad Blynyddol yn ogystal â’r cofnodion. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys manylion aelodau, dyddiadau a phresenoldeb cyfarfodydd, datganiadau buddiant aelodau, pynciau grafod a hyfforddiant a dderbyniwyd ar gyfer y Corff Llywodraethu a hefyd ei bwyllgorau.

Manylion Cyswllt y Clerc:
Nicola Eyre
Coleg Penybont
Heol y Bontfaen (Bloc F)
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3DF
neyre@bridgend.ac.uk
01656 302302 est 581

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn