Myfyrwyr a’r iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad dwyieithog i fyfyrwyr ac rydym yn ymdrechu i fodloni ein dyletswyddau o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg. Fel myfyriwr, mae gen ti hawl o dan y safonau hyn i’r canlynol:

  • Llythyrau yn Gymraeg
  • Llawlyfr Myfyrwyr yn Gymraeg
  • Prosbectws yn Gymraeg
  • Tiwtor Personol sy’n siarad Cymraeg
  • Gwasanaeth cwnsela yn Gymraeg
  • Cyfarfodydd yn Gymraeg
  • Tystysgrifau yn Gymraeg
  • Ffurflenni yn Gymraeg

Ffurflenni yn Gymraeg Hefyd gelli di gyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg (bydd hyn yn dibynnu ar y corff arholi) a gwneud cais am gefnogaeth ariannol yn Gymraeg.

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau Cymraeg sy’n rhedeg trwy gydol y flwyddyn, felly cadwa lygad ar ein porth myfyrwyr, y safle Profiad y Dysgwyr a’r sgriniau digidol o gwmpas ein campysau i gael manylion.

Os wyt ti’n siarad Cymraeg yn rhugl neu’n dysgu, hoffwn dy annog di i ddefnyddio cymaint o Gymraeg â phosibl yn y Coleg. I dy helpu di i ddod o hyd i staff a myfyrwyr eraill sy’n siarad Cymraeg, rydym yn defnyddio’r symbol Cymraeg Gwaith ar ein laniardiau, fel y dangosir gyferbyn. Os oeddet ti’n ddisgybl mewn ysgol cyfrwng Cymraeg neu os wyt ti’n fodlon cyfathrebu yn Gymraeg, byddwn yn cynnig un o’r laniardiau yma iti wrth iti gofrestru. Mae staff yn gwisgo laniardiau tebyg, felly pan weli di’r symbol oren, mae croeso iti siarad â’r person hwnnw yn Gymraeg.

Mae hefyd gennym Arweinydd Ymgysylltu â Myfyrwyr a thîm o Lysgenhadon Cymraeg wedi’u noddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd oll yma i dy helpu a dy gefnogi di i barhau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y Coleg.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn