Academïau

Mae ein academïau yn darparu rhaglen estynedig o sgiliau trochi, datblygu a mynediad i arbenigwyr a mentoriaid diwydiant i ddysgwyr.

Yn ogystal â’u rhaglen ddysgu, mae myfyrwyr sy’n cael mynediad i’n hacademïau yn cael budd o sesiynau grŵp ac unigol wythnosol mewn amgylchedd sy’n adlewyrchu’r diwydiant sydd o ddiddordeb iddynt. Mae myfyrwyr yr academïau yn dod i gysylltiad ag amrywiaeth o weithgareddau a rhaglenni a gynlluniwyd yn benodol sy’n helpu i lunio a datblygu unigolion talentog i wirioneddol fod yn bopeth y gallant fod.

Celfyddydau Perfformio

Mae’r rhaglen Academi Celfyddydau Perfformio yn gyfle allgyrsiol i ymestyn a herio myfyrwyr yn holl ddisgyblaethau canu, dawnsio ac actio. Mae’r sesiynau ychwanegol hyn yn cynnwys gweithdai gan ymarferwyr gwadd ac yn gyfle i ddysgwyr i ymdreiddio’n ddyfnach i fyd theatr. Mae dysgwyr academi yn aml yn ffurfio rhan o’n ‘Cwmni Perfformiad Academi’ ac yn perfformio mewn llawer o ddigwyddiadau yn y coleg ac yn allanol.

Academi Pêl-droed

Mae ein Academi Pêl-droed yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu fel chwaraewyr a hefyd fel unigolion. Rydym yn atgynhyrchu proffesiynoldeb chwaraeon ar y cae chwarae ac i ffwrdd ohono drwy’r sesiynau hyfforddiant 3 gwaith yr wythnos, gemau a chynnwys y cwrs. Bydd gennych amserlen lawn a diddorol, dwy awr o nerth a chyflyru bob wythnos, a chyngor ar ffisiotherapi os oes angen. Cewch eich arwain gan hyfforddwyr profiadol fydd yn rhoi cefnogaeth lawn i’ch datblygiad ac yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Academi Rygbi

Bydd ein Academi Rygbi yn eich cefnogi i ffynnu fel myfyriwr ac fel chwaraewr. Mae ein hyfforddwyr yn brofiadol iawn ac yn hollol ymroddedig i’ch datblygiad, ar ac oddi ar y cae chwarae. Byddant yn rhoi profiadau a dysgu newydd i’ch gwthio allan o’ch man cysurus a chynyddu eich lefel hyder. Byddwch yn hyfforddi 3 gwaith yr wythnos fel rhan o’r Academi, mynychu dwy awr o nerth a chyflyru yr wythnos a bydd cyngor ffisiotherapi ar gael os oes angen hynny. Mae’r Academi Rygbi yn ymwneud ag angerdd am ddysgu a chymryd rhan – os mai chi yw hynny, dewch i ymuno â ni!

Academi Seibr

Cefnogir yr Academi Seiber gan Cyber College Cymru i helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn Seiberddiogelwch. Gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr diwydiant o sefydliadau fel Admiral, Thales a Fujitsu, byddwch yn cymryd rhan mewn rhaglen o weithdai sgiliau, heriau a briffiadau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn colegau eraill mewn cystadlaethau cipio’r faner.

Yn ystod ail flwyddyn y rhaglen hon, byddwch hefyd yn cael y cyfle i ennill cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant a fydd nid yn unig yn datblygu’ch gwybodaeth ond hefyd yn gwella eich CV ar gyfer eich cam nesaf i Addysg Uwch, Prentisiaeth neu’r gweithle.

I gael rhagor o fanylion am Cyber College Cymru ewch i www.cybercollegecymru.co.uk

Canfod mwy a chofrestru eich diddordeb

(*) yn nodi meysydd gofynnol

Hidden
I agree with Bridgend College's Privacy Notice.
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn