Myfyrwyr yn cael eu dewis i arddangos gwaith yn nigwyddiad ‘Origins Creatives’ UAL

Dewiswyd myfyrwyr Celfyddydau Digidol o Goleg Penybont i arddangos eu gwaith yn Origins Creatives 2023, y dathliad blynyddol o gyflawniad myfyrwyr a gynhelir gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL).

Dewiswyd Nia Balendez a Rowan Fry, sydd ill dau wedi astudio’r Diploma Lefel 3 mewn Celfyddydau Digidol, Animeiddio a Chyfathrebu Graffig, i arddangos eu hanimeiddiadau ochr yn ochr â gwaith myfyrwyr Addysg Bellach eraill o bob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Sefydlwyd Origins Creatives gan UAL ac mae’n rhoi cyfle i’r rheini sy’n caru celf a phroffesiynolion o’r diwydiant fel ei gilydd ddarganfod talent greadigol gwreiddiol ymhlith myfyrwyr ledled y DU.

Roedd y sioe yn arddangos y sbectrwm o greadigrwydd myfyrwyr, gan ddod â gweithiau o Gelf a Dylunio, Busnes Ffasiwn a Manwerthu, Cyfryngau Creadigol, Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio ynghyd. Aseswyd yr holl gyflwyniadau gan guradur annibynnol gan ystyried eu heffaith esthetig, cryfder y cysyniad ac eglurder cyfathrebu.

Cyflwynodd y ddau fyfyriwr o Goleg Penybont ffilmiau animeiddiad 2D byr yn archwilio’r thema o ailadrodd trwy agweddau uniaethol y profiad dynol. Dewisiodd UAL y ddau animeiddiad hyn o blith dros 500 o gyflwyniadau, yn rhychwantu’r amrediad o fynegiant artistig, i’w harddangos fel rhan o’r digwyddiad mawreddog.

‘Can’t Stay Awake’ gan Nia Balendez

Mae animeiddiad Nia yn canolbwyntio ar y profiad cyffredin o orfeddwl a bod wedi’ch gorlwytho â chyfrifoldebau bywyd, gan arwain at amhariad ar gwsg. Mae gwylwyr yn cael eu gwahodd i ddehongli breuddwydion y cymeriad yn eu ffyrdd eu hunain, gan ehangu effaith a natur fyfyriol y fideo.

‘Don’t Get Sucked In!’ gan Rowan Fry

Mae cyflwyniad Rowan yn trafod caethiwed i gemau cyfrifiadur. Mae ‘Don’t Get Sucked In!’ yn gwrthgyferbynnu bywyd go iawn a byd y gêm drwy’r defnydd trawiadol o liw a symudiad. Mae’r ffilm yn llwyddo i ddangos natur amsugnol gemau cyfrifiadur wrth nodi pwysigrwydd cael eich gwreiddio mewn realiti.

Eisiau archwilio eich creadigrwydd? Edrychwch ar ein cyrsiau Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn