Digwyddiadau agored

Cynhaliwn nifer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn lle gallwch gael mwy o wybodaeth am y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, bywyd myfyrwyr yng Ngholeg Penybont ar ystod eang o gefnogaeth sydd ar gael i chi:

17 Awst 2023 | 9yb – 12yp

Meysydd pwnc

Dewch o hyd i’r maes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo islaw ac archebu lle yn un o’r digwyddiadau agored sydd gennym ar y gweill:

 • Mynediad i Addysg Uwch 
 • Prentisiaethau
 • Celf a Dylunio 
 • Cyfrifyddiaeth
 • Arlwyo a Lletygarwch 
 • Astudiaethau Plentyndod 
 • Cwnsela
 • Cyfrifiadura, TG a Seiber trwy Gamu Ymlaen (Lefel 1 yn unig)
 • Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol 
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Sgiliau Byw’n Annibynnol 
 • Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio 
 • Rhan-amser a Choleg Cymunedol
 • Seicoleg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Addysgu ac Addysg 
 • Teithio a Thwristiaeth
 • ESOL
 • Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 
 • Gofal Anifeiliaid
 • Prentisiaethau 
 • Celfyddydau Digidol
 • Cyfryngau Creadigol
 • Cyfrifiadura, TG a Seiber (ac eithrio Lefel 1) 
 • Adeiladwaith
 • Troseddeg
 • Gwasanaethau Brys, Lifrog a Chyhoeddus 
 • Peirianneg
 • Ceffylau
 • Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol 
 • Safon Uwch 
 • Saesneg (TGAU) 
 • Mathemateg (TGAU) 
 • Rhan-amser a Choleg Cymunedol 
 • Gwyddoniaeth (gan gynnwys TGAU) 
 • Chwaraeon

Diwrnod Agored

Ar 24 Awst 2023, rydym yn cynnal Diwrnod Agored yn ein Campws Pencoed lle gallwch gael gwybod am ein holl gyrsiau.

Cyngor ac arweiniad yn ein Digwyddiadau Agored

Gwasanaethau Myfyrwyr
Bydd ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn bresennol i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau a all fod gennych o gyngor ar gludiant a chyllid, i ganfod y gefnogaeth gywir i chi fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau.

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae ein Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cynnig help a chymorth i unrhyw fyfyriwr sydd ag angen dysgu ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth gyda dyslecsia, colli golwg neu glyw, technoleg gynorthwyol a chymorth yn yr ystafell ddosbarth.

Tîm Llesiant Myfyrwyr
Gall ein Tîm Llesiant Myfyrwyr eich cefnogi gyda phob agwedd o lesiant, o aros yn gorfforol heini i drin eich arian, neu wella eich iechyd meddwl.

Cyfleoedd
Cyfleoedd yw’r hyb gyrfaoedd yng Ngholeg Penybont. Gall y tîm eich helpu i ymchwilio cyfleoedd gyrfa i gyflawni, datblygu a sicrhau swydd gyflogedig ystyrlon.

Tiwtoriaid cwrs
Yn ogystal â’n timau cefnogi, gallwch siarad gyda tiwtoriaid cyrsiau yn ein Digwyddiadau Agored i ganfod mwy am ein cyrsiau.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn