Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Coleg Cymunedol

Mae ein cyrsiau Coleg Cymunedol yn ffordd wych o ddechrau hobi newydd neu ddatblygu sgiliau newydd. Mae ein cyrsiau hobi a hamdden achrededig yn cael eu cynnig mewn ystod eang o feysydd pwnc, yn nodweddiadol 10 wythnos o hyd ac yn cynnwys darpariaeth ar-lein ac wyneb yn wyneb. Ar gyfer cyrsiau ar-lein, bydd angen cyfeiriad e-bost Gmail arnoch y gellir ei osod trwy fynd i mail.google.com.

Ar hyn o bryd mae ein cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, sy’n golygu eu bod am ddim i drigolion Cymru*. Codir ffi o £150 i drigolion y tu allan i Gymru.

*Byddwch angen tystiolaeth o’ch cyfeiriad pan fyddwch yn cofrestru.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn