Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Coleg Cymunedol

Mae ein cyrsiau Coleg Cymunedol yn ffordd wych o ddechrau hobi newydd neu ddatblygu sgiliau newydd. Mae ein cyrsiau hobi a hamdden achrededig yn cael eu cynnig mewn ystod eang o feysydd pwnc, yn nodweddiadol 10 wythnos o hyd ac yn cynnwys darpariaeth ar-lein ac wyneb yn wyneb. Ar gyfer cyrsiau ar-lein, bydd angen cyfeiriad e-bost Gmail arnoch y gellir ei osod trwy fynd i mail.google.com.

Ar hyn o bryd mae ein cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, sy’n golygu eu bod am ddim i drigolion Cymru*. Codir ffi o £150 i drigolion y tu allan i Gymru.

*Byddwch angen tystiolaeth o’ch cyfeiriad pan fyddwch yn cofrestru.

Cyrsiau
29 cyrsiau sydd ar gael
Hidlo:
Yn ôl Thema Cwrs
Celf a Chrefft
Coginio ac Arlwyo
Cooking & Catering
Cyfrifiaduron
DIY yn y Cartref
Hanes
Harddwch
Iechyd a Lles
Iechyd a Llesiant
Ieithoedd
Llenyddiaeth
Sylfaeni ar gyfer Dysgu a Bywyd
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn