Lleoliadau’r campysau

Mae gennym bedwar campws ledled Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr sy’n cynnig cyfleusterau a chyfleoedd dysgu gwych. Mae manylion am ein campysau isod, a gallwch ddefnyddio ein cynlluniwr teithiau bws os ydych chi’n bwriadu teithio i Goleg Pen-y-bont ar fws.

Campws Pen-y-bont

Coleg Penybont, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF

Mae Campws Penybont o fewn pellter cerdded o ganol y dref. Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau ar y campws yn amrywio o Astudiaethau Plentyndod a Thrin Gwallt i Arlwyo a Sgiliau Byw Annibynnol.

Mae’r cyfleusterau yma’n cynnwys Theatr Sony, ein salon gwallt a harddwch, Salon31 a Bwyty31, sydd ar agor i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd. Mae gennym hefyd siop goffi, Clwb Coffi, sydd ar agor i’r cyhoedd ac a gaiff ei rhedeg gan fyfyrwyr o’n hadran Sgiliau Byw Annibynnol.

Campws Penybont ar Ogwr hefyd yw cartref Tŷ Weston, ein llety preswyl pwrpasol ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu nam.

Campws Pencoed

Coleg Penybont, Campws Pencoed, Pencoed, CF35 5LG

Campws Pencoed yw cartref academi STEAM a’n Canolfan Astudiaethau Tir, yn ogystal â’n Hacademïau Adeiladu a Chwaraeon. Hwn yw ein campws mwyaf ac mae’n cynnwys cyfleusterau rhagorol tebyg i lain chwaraeon 3G, ardaloedd ceffylaidd modern a neuadd chwaraeon. Mae Academi STEAM yn cynnwys addysgu a dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celfyddydau a Mathemateg.

Gydag erwau o ofodau agored gwyrdd, gallech astudio unrhyw beth o Amaethyddiaeth ac Adeiladu i Ofal Anifeiliaid, Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon.

Ar gyrion pentref Pencoed, mae’r campws hwn hefyd yn cynnig cyfleusterau lleol a chysylltiadau trafnidiaeth cyfleus.

Campws Heol y Frenhines

Coleg Penybont, Campws Heol y Frenhines, Queens Road South, Ystad Ddiwydiannol Penybont, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3UR

Mae Campws Heol y Frenhines ar Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ac mae’n cefnogi llawer o’n cyrsiau Addysg Uwch yn ogystal â bod yn gartref i’n tîm dysgu Seiliedig ar Waith.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn