Newyddion diweddaraf

Meithrinfa Ddydd yng Ngholeg Penybont yn cael ei chydnabod fel un o’r goreuon yng Nghymru
16/06/2023
Meithrinfa Ddydd yng Ngholeg Penybont yn cael ei chydnabod fel un o’r goreuon yng Nghymru

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae Meithrinfa Ddydd y Coleg wedi’i henwi’n un o’r 20 meithrinfeydd gorau yng Nghymru gan Wobrau Meithrinfeydd 2023. Gwelwch […]

Darllen mwy
Pennaeth i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd
09/06/2023
Pennaeth i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Jeremy Miles, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn gynharach yr wythnos hon, mae’r Coleg yn falch o gyhoeddi penodiad […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023
09/06/2023
Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023

Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Penybont un o ddigwyddiadau mwyaf disgwyliedig y flwyddyn academaidd, gan ddathlu cyflawniadau ei fyfyrwyr. Roedd Seremoni Gwobrwyo Flynyddol 2023, a gynhaliwyd […]

Darllen mwy
Gwersi trawiadol: pwysigrwydd cymuned mewn addysg
05/05/2023
Gwersi trawiadol: pwysigrwydd cymuned mewn addysg

Ymwelodd pedwar aelod o dîm gweithredol Coleg Penybont â De Affrica yn ddiweddar i ddatblygu partneriaethau strategol, cynorthwyo â gweithredu technolegau digidol mewn cymunedau lleol, […]

Darllen mwy
Jane Hutt AS yn ymweld â’r Academi Adeiladwaith i ddathlu menywod yn y diwydiant
28/04/2023
Jane Hutt AS yn ymweld â’r Academi Adeiladwaith i ddathlu menywod yn y diwydiant

Ddydd Iau 27 Ebrill, croesawodd Coleg Penybont a Persimmon Homes ddisgyblion o Ysgol Gynradd Dolau a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, i daflu goleuni […]

Darllen mwy
DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf
27/03/2023
DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf

Mae DFN Project SEARCH yn lansio’r diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol cyntaf erioed i godi ymwybyddiaeth o’r effaith gadarnhaol y mae interniaethau â chymorth yn […]

Darllen mwy
Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal
17/03/2023
Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal

Lansiwyd Prosiect MALCOLM, menter ar y cyd rhwng Coleg Penybont a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn Academi STEAM y Coleg heddiw. Mae’r prosiect […]

Darllen mwy
Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
10/03/2023
Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Neithiwr enillodd myfyrwyr Coleg Penybont 30 o wobrau yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023, gan gynnwys clod ‘Bands Band’ i grŵp cerddoriaeth o’n fyfyrwyr, […]

Darllen mwy
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd
13/02/2023
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd

Ar ddydd Mercher 1 Mawrth, byddwn yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn ein siop godi yng nghanol y dref i amlinellu cynlluniau ar gyfer […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn