Hydref 2023

Leonard Cheshire yn sgwrsio gyda Choleg Penybont ac Aelodau o’r Senedd
24/10/2023
Leonard Cheshire yn sgwrsio gyda Choleg Penybont ac Aelodau o’r Senedd

Roedd yn bleser gennym groesawu’r cynrychiolwyr o Leonard Cheshire, Roxanne a Joshua, a Sarah Murphy AS a Huw Irranca-Davies AS i’r Academi STEAM, fel rhan o grŵp trafod gyda 50 o fyfyrwyr Coleg Penybont. Cynhaliwyd y digwyddiad fel rhan o raglen Leonard Cheshire o’r enw ‘My Voice, My Choice’, sydd â’r nod o roi llwyfan […]

Darllen mwy
Swyddog Entrepreneuriaeth yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr EEUK
20/10/2023
Swyddog Entrepreneuriaeth yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr EEUK

Mae Ruth Rowe, Swyddog Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Penybont, wedi cael ei hethol i fwrdd cyfarwyddwyr Enterprise Educators UK (EEUK). Cefnogwyd enwebiad Ruth gan broffesiynolion Addysg Menter o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, sy’n dyst i’w henw da a’i chyflawniadau yn y sector. Bydd Ruth, sy’n gyfrifol am lunio a chyflwyno’r strategaeth entrepreneuriaeth yng Ngholeg Penybont, […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf
11/10/2023
Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf

Roedd yn bleser cynnal digwyddiad Brecwast Busnes cyntaf y Coleg bore yma, cyfle i fusnesau ac entrepreneuriaid ddod at ei gilydd, rhwydweithio a darganfod cyfleoedd newydd i gefnogi eu mentrau. Wedi’i gynnal yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, croesawodd y Coleg fynychwyr i’r digwyddiad fel rhan o Wythnos Colegau 2023, dathliad blynyddol o gyfraniad […]

Darllen mwy
Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned
05/10/2023
Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned

Yn gynharach yr wythnos hon, ymunodd Coleg Penybont â phartneriaid addysg bellach ac uwch eraill i gryfhau’r berthynas rhwng darparwyr addysg a’r gymuned. Gyda chefnogaeth Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, mae’r Bartneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru (SWCEP) newydd yn bartneriaeth rhwng 10 sefydliad addysgol sy’n gweithredu o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gyda’r nod […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn