Gwersi Saesneg a Mathemateg i Oedolion

Saesneg i Oedolion (cyn TGAU)

  • Dydd Mercher 9:00 – 12:00 Coleg Penybont (Tymor yr Haf)
  • Dydd Mercher 9:00 – 12:00 Campws Maesteg

Bydd y cwrs yma’n darparu amgylchedd dysgu cefnogol i’ch helpu i ddysgu neu ddatblygu eich sgiliau Saesneg. Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau Saesneg megis darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. Gall lefel y dosbarth yma amrywio o lefel Mynediad 1 i Lefel 1 (sgiliau iaith sylfaenol i cyn-TGAU).

Mae’r modiwlau’n cynnwys:

  • Darllen i gael gwybodaeth
  • Ysgrifennu ar gyfer cyd-destun
  • Sgiliau trafod a chyflwyno

Bydd asesiadau’n cael eu cynnal ar ddiwedd pob uned os yw’r tiwtor yn credu eich bod yn barod. 

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs yma, ond bydd y tiwtor yn cael sgwrs gyda chi i i wneud yn siŵr mai hwn yw’r cwrs cywir i chi.

Mathemateg i Oedolion (cyn TGAU)

Dydd Mawrth 5:00 – 7:00, Campws Penybont

Bydd y cwrs yma’n darparu amgylchedd dysgu cefnogol i’ch helpu i ddysgu neu ddatblygu eich sgiliau Mathemateg. Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau Mathemateg megis datrys symiau, cynhyrchu graffiau a siartiau a deall sut y gellir cymhwyso mathemateg i fywyd pob dydd. Gall lefel y dosbarth yma amrywio o lefel Mynediad 1 i Lefel 1 (sgiliau sylfaenol i cyn-TGAU)

Mae’r modiwlau’n cynnwys:

  • Deall sut i ddefnyddio mathemateg ym mywyd pob dydd
  • Ysgrifennu a datrys symiau
  • Deall data
  • Deall siapiau

Bydd asesiadau’n cael eu cynnal ar ddiwedd pob uned os yw’r tiwtor yn credu eich bod yn barod. 

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs yma, ond bydd y tiwtor yn cael sgwrs gyda chi i i wneud yn siŵr mai hwn yw’r cwrs cywir i chi.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyn, anfonwch e-bost at abond@bridgend.ac.uk

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn