Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladwaith
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Safonnau
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg

Astudio rhan amser

Cynigiwn opsiynau astudiaeth rhan-amser a all eich helpu i newid cyfeiriad eich gyrfa, sicrhau cynnydd yn eich swydd bresennol neu’n syml ddatblygu sgiliau mewn maes yr ydych yn angerddol amdano. Cynigiwn gyrsiau mewn ystod eang o feysydd pwnc, o raglenni byr 10-wythnos i gyrsiau y gellir eu cwblhau dros 2 flynedd.

Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Mae Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n galluogi’r rhai sy’n bodloni’r meini prawf i gael mynediad at gyrsiau am ddim a chymwysterau proffesiynol sy’n datblygu sgiliau ac yn eu helpu i symud ymlaen neu newid eu gyrfa. Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen PLA

Coleg Cymunedol 

Mae ein Coleg Cymunedol yn cyflwyno cyrsiau hobi a hamdden am ddim sydd ag achrediad mewn ystod enfawr o feysydd pwnc. *Mae cyrsiau yn cynnwys darpariaeth ar-lein ac wyneb i wyneb ac fel arfer maent yn 10 wythnos o hyd. P’un ai oes mai garddio, gwneud teisennau, ieithoedd neu gyfryngau cymdeithasol y mae gennych ddiddordeb ynddynt, mae ein cyrsiau yn ffordd wych i ddatblygu eich sgiliau a chwrdd â phobl newydd ar hyd y ffordd. 

*Caiff cyrsiau eu cynnig yn rhad ac am ddim i ddinasyddion Cymru ar hyn o bryd, ond gallai hyn newid. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf eich i’r dudalen Coleg Cymunedol

Dysgu hyblyg 

P’un ai ydych eisiau gwneud cwrs byr neu gymhwyster hirach seiliedig ar waith, mae gennym dîm a all eich llywio a’ch helpu i gyflawni eich nodau a helpu cael dechrau da i’ch dysgu.

I ganfod mwy, ewch i dudalen Dysgu ar-lein

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn