Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen [cyfres o gyrsiau lefel 1]
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiadura, TG a Seiber
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Argyfwng, Gwasanaethau Iwnifform a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
LearnDirect
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Astudio rhan amser

Cynigiwn opsiynau astudiaeth rhan-amser a all eich helpu i newid cyfeiriad eich gyrfa, sicrhau cynnydd yn eich swydd bresennol neu’n syml ddatblygu sgiliau mewn maes yr ydych yn angerddol amdano. Cynigiwn gyrsiau mewn ystod eang o feysydd pwnc, o raglenni byr 10-wythnos i gyrsiau y gellir eu cwblhau dros 2 flynedd.

Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Mae Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n galluogi’r rhai sy’n bodloni’r meini prawf i gael mynediad at gyrsiau am ddim a chymwysterau proffesiynol sy’n datblygu sgiliau ac yn eu helpu i symud ymlaen neu newid eu gyrfa. Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen PLA

Coleg Cymunedol 

Mae ein Coleg Cymunedol yn cyflwyno cyrsiau hobi a hamdden am ddim sydd ag achrediad mewn ystod enfawr o feysydd pwnc. *Mae cyrsiau yn cynnwys darpariaeth ar-lein ac wyneb i wyneb ac fel arfer maent yn 10 wythnos o hyd. P’un ai oes mai garddio, gwneud teisennau, ieithoedd neu gyfryngau cymdeithasol y mae gennych ddiddordeb ynddynt, mae ein cyrsiau yn ffordd wych i ddatblygu eich sgiliau a chwrdd â phobl newydd ar hyd y ffordd. 

*Caiff cyrsiau eu cynnig yn rhad ac am ddim i ddinasyddion Cymru ar hyn o bryd, ond gallai hyn newid. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf eich i’r dudalen Coleg Cymunedol

Dysgu hyblyg 

P’un ai ydych eisiau gwneud cwrs byr neu gymhwyster hirach seiliedig ar waith, mae gennym dîm a all eich llywio a’ch helpu i gyflawni eich nodau a helpu cael dechrau da i’ch dysgu.

I ganfod mwy, ewch i dudalen Dysgu ar-lein

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn