Mae datblygiad Campws yng Nghanol y Dref yn cymryd cam mawr cyffrous ymlaen

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Coleg Penybont wedi cymryd cam mawr ymlaen yn ei uchelgais o adeiladu ei ddatblygiad campws newydd yng nghanol y dref.

Yn dilyn cyfarfod gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 27 Gorffennaf, mae’r Coleg wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer ei Gampws newydd yng nghanol y dref. Disgwylir i’r datblygiad 13,100 medr sgwâr gael ei adeiladu ar safle’r hen Orsaf Heddlu a maes parcio aml-lawr yng nghanol Pen-y-bont.

Dechreuwyd ar y gwaith o ddymchwel yr Orsaf Heddlu ym mis Mai i wneud lle ar gyfer y ddau adeilad campws arfaethedig a fydd yn darparu cyfleusterau addysgu a dysgu eithriadol ar gyfer ystod eang o gyrsiau.

Mae Rio Architects wedi darparu dyluniadau’r campws newydd, ar ôl partneru’n flaenorol â’r Coleg ar adeiladu’r Academi STEAM sydd wedi ennill gwobrau. Gyda ffocws ar ddatblygu cynaliadwy, effeithlonrwydd amgylcheddol ac arloesi technegol, mae’r cynlluniau’n dal llawer o werthoedd sefydliadol craidd y Coleg.

Uchelgais y Coleg yw creu adeilad carbon sero, gyda chyfleusterau dysgu ac addysgu o safon yr unfed ganrif ar hugain ar gyfer addysg ôl-16 ym Mhen-y-bont. Bydd buddion cymunedol yn cynnwys theatr 200 sedd, siop goffi a mannau cyfarfod hyblyg.

Mae’r cynlluniau trawsnewidiol hyn yn cynrychioli buddsoddiad o £50 miliwn mewn hyfforddi pobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac aelodau o’r gymuned sydd angen cyfleoedd i ailhyfforddi ac ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Bydd y buddsoddiad hefyd yn lleihau effaith amgylcheddol y Coleg, gyda chynlluniau i gysylltu â system wres ardal newydd Pen-y-bont ar Ogwr.

Wedi’i ariannu’n rhannol gan raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, bydd y datblygiad yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o adfywio canol tref Pen-y-bont, cefnogi busnesau lleol a defnyddio cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus â’r dref.

Dilynwch ein Datblygiadau Campws i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn