Cyfleusterau a llogi cymunedol

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau ar gael i’w defnyddio ynghyd â mannau i’w llogi tebyg i feysydd chwaraeon a’n theatr ar y campws.

Salon 31

Salon 31 yw ein salon gwallt a harddwch ar safle campws Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n rhoi cyfleoedd gwych mewn salon fasnachol i’n myfyrwyr.

Mae’r Salon ar agor i’r cyhoedd yn ystod y tymor ac yn cynnig dewis eang o driniaethau gwallt, harddwch a therapi ategol.

Bwyty 31

Bwyty31 yw ein bwyty ar y campws, sy’n rhoi profiad hyfforddiant bywyd go iawn i’n myfyrwyr sy’n astudio lletygarwch ac arlwyo o fewn y Coleg. Mae’r bwyty yn rhoi cyfleoedd gwych i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau blaen tŷ, yn cynnwys gwasanaeth arian, bar a lletygarwch.

Clwb Coffi

Mae Clwb Coffi ar agor i’r cyhoedd ac mae’n gweini amrywiaeth o ddiodydd twym ac oer i’w bwyta mewn neu fynd â hwy mas, ynghyd â detholiad o snaciau cartref a theisennau. P’un ai ydych yn cwrdd â ffrind, yn cael cyfarfod busnes neu ddim ond eisiau eistedd a mwynhau llyfr, mae Clwb Coffi yn rhoi’r lleoliad perffaith.

Cae Chwaraeon 3G

Mae ein cae chwaraeon 3G yng Nghampws Pencoed ar gael i’w logi.
Oriau agor: bob dydd tan 9pm
Llogi cae: £50 yr awr
Llogi cae gydag ystafelloedd newid: £60 yr awr

Theatr Sony

Mae Theatr Sony yn cynnig lleoliad mawr i westeion ar gyfer hyd at 384 o westeion. Mae’r digwyddiadau y gallwn eu cynnal yn cynnwys seremonïau gwobrwyo, sioeau dawns, cerddoriaeth fyw a nosweithiau thema.

Mae llawer o fannau eraill ar gael i’w llogi ar draws ein campysau, o ystafelloedd cyfarfod mawr a bach ac mewn awditoriwm yn ein Academi STEAM. Gallwn eich helpu i gynllunio eich cyfarfod busnes neu ddigwyddiad gydag arlwyo, cymorth technegol a desgiau croeso.

Llenwch y ffurflen ymholiad islaw i ganfod mwy ac i archebu os gwelwch yn dda.

(*) yn nodi meysydd gofynnol

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn