Dysgu ar-lein

Mae ein canolfan dysgu ar-lein yn darparu ystod o gyrsiau e-ddysgu a chymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol mewn amrywiaeth o feysydd pwnc i’r rhai sydd am ddysgu mewn ffordd fwy hyblyg.

P’un ai ydych eisiau gwneud cwrs byr neu gymhwyster hirach seiliedig ar waith, mae gennym dîm a all eich llywio a’ch helpu i gyflawni eich nodau a helpu cael dechrau da i’ch dysgu.

Am ein canolfan ddysgu ar-lein

Mae’r canolfan ddysgu ar-lein wedi’i leoli ar Gampws Penybont ac mae cymorth ar gael drwy’r dydd, dydd Llun i ddydd Gwener. Cynhelir sesiynau allgymorth yn Hyb Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, Tŷ Llynfi, Heol Llynfi, Maesteg ar ddydd Llun, 9yb – 1yp.

Mae ein canolfan wedi ennill nifer o wobrau ac mae’n cynnig:

 • Cymorth wyneb-i-wyneb gan ein staff cyfeillgar
 • Cymorth ar-lein gan diwtor
 • Adolygiadau cyson ar gynnydd
 • Cyngor ac arweiniad
Cyrsiau
 • Sgiliau Busnes
 • Cydymffurfiad
 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cyfathrebu
 • Cyllid yn cynnwys Cadw Llyfrau
 • Diogelwch Bwyd
 • Lletygarwch
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Technoleg Gwybodaeth, Diogelwch Seibr a Dylunio Gwe a Graffeg
 • Iechyd Meddwl, Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles
 • Datblygiad Personol

Cymwysterau

Rydym hefyd yn cynnig y cymwysterau dilynol ac efallai y gallech sicrhau cyllid drwy Gyfrif Dysgu Personol ar gyfer y cyrsiau a gaiff eu dangos gyda seren. Llenwch y ffurflen ymholiad islaw i gael mwy o wybodaeth a chostau:

 • BCS ICDL (yr arferid ei alw yn ECDL)
 • Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid (RQF)
 • Dyfarniad Highfield Lefel 1 mewn Diogelwch Bwyd (RQF)
 • Dyfarniad Highfield Lefelau 2 a 3 mewn Diogelwch Bwyd (RQF) *
 • Dyfarniad Highfield Lefel 1 yn Egwyddorion Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (RQF)
 • Dyfarniad Highfield Lefel 2 a 3 yn Egwyddorion Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (RQF) *
 • Dyfarniad Highfield Lefel 2 yn Egwyddorion Diogelwch Tân (RQF)
 • Dyfarniad Highfield Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol (RQF)
 • Rheoli Prosiect – Prince2 ac Agile (Lefel Sylfaen ac Ymarferydd) *
 • Dadansoddwr Desg Gwasanaeth (SDA) + Arholiad Swyddogol
 • Cymhwyster Hanfodion Prosiect APM (cwrs e-ddysgu BOK7)
 • ITIL® 4 Cwrs Sylfaen + Arholiad Swyddogol*
 • Sylfaen Achosion Busnes Gwell (cwrs e-ddysgu)
 • Sylfaen Cynllunio a Rheoli Prosiect (cwrs e-ddysgu ardystio)
 • Sylfaen Rheoli Buddion (cwrs e-ddysgu ardystio)

I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, llenwch ein ffurflen ymholiad isod os gwelwch yn dda

(*) yn nodi meysydd gofynnol

Eich enw*
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn