Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Gallwch astudio ESOL o Mynediad 1 i Lefel 2. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr ESOL yn astudio yn ystod y dydd, ond rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau min nos. Gallwch ddewis rhwng:

Astudiaeth llawn-amser yn ystod y dydd

16 awr yr wythnos (Mynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 3)

Daw myfyrwyr dydd llawn-amser i’r coleg 3 diwrnod yr wythnos. Mae’r dosbarthiadau hyn yn cychwyn ym mis Medi ac yn parhau am 34 wythnos. Mae dosbarthiadau dydd rhwng 9am a 4pm.

Astudiaeth rhan-amser yn ystod y dydd

6.5 awr yr wythnos (Mynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 3 neu Lefel 1)

Daw myfyrwyr rhan-amser yn ystod y dydd i’r coleg am 1.5 diwrnod yr wythnos. Mae’r dosbarthiadau hyn yn dechrau ym mis Medi a mis Ionawr ac yn parhau am 15 wythnos.

Astudiaeth rhan-amser min nos

Daw myfyrwyr rhan-amser min nos i’r coleg am 2 awr yr wythnos rhwng 6pm a 8pm yn ystod un min nos (Mynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 3, Lefel 1 neu Lefel 2). Mae’r dosbarthiadau hyn yn cychwyn ym mis Medi a mis Ionawr ac yn parhau am 15 wythnos.

Mae pob cwrs yn arwain at gymwysterau sy’n naill ai ESOL, City & Guilds neu Agored Cymru.

Gwybodaeth cwrs

Mae ein cyrsiau ESOL yn cynnwys pob un o 4 sgil:

 • Gwrando
 • Siarad
 • Darllen
 • Ysgrifennu

Caiff gramadeg a geirfa eu datblygu yn yr ystafell ddosbarth a chaiff myfyrwyr eu hannog i ddewis y pynciau sy’n bwysig iddynt, yn arbennig yn eu bywyd bob dydd.

I wneud yn siŵr eich bod yn astudio ar y lefel gywir, gofynnir i chi fynychu cyfweliad lle byddwn yn gwirio eich sgiliau siarad a gwrando a hefyd yn gosod asesiad ysgrifennu a darllen byr.

Llenwch y ffurflen islaw os gwelwch yn dda i drefnu eich lle ar gyfer prawf.

Mae’r cyrsiau hyn yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr, e.e. preswylwyr sefydlog sydd wedi ymfudo o’r Undeb Ewropeaidd, ffoaduriaid a phobl yn ceisio lloches. Gall pobl ar fisa cymar hefyd fod â hawl i wersi am ddim. Gellir codir tâl ar gyfer rhai myfyrwyr, yn dibynnu ar y math o fisa sydd gennych. Yn anffodus, ni fedrwn dderbyn pobl sydd â fisa myfyriwr neu ymwelydd.

Bydd gwybodaeth am ffioedd, faint a phryd a sut i dalu eu rhoi yn eich apwyntiad cyntaf pan fyddwch yn cwblhau eich prawf iaith Saesneg.

*Mae ffi cofrestru o £40.

 • DD slash MM slash YYYY
 • Providing documentation
  For us to be able to process your application we must see your:
  • Visa
  • Passport
  • Settled status/pre-settled status
  Please email this to enquiries@bridgend.ac.uk
 • Hidden
  Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.
  Modd
  Y cyfan
  Rhan-amser
  Llawn-amser
  Nos
  Pwnc
  Y cyfan
  A Levels
  Access to Higher Education
  Access to Higher Education
  Adult Basic Education
  Agriculture & Countryside Management
  Agriculture and Environmental Conservation
  Agriculture, Wildlife and Countryside
  Animal Care
  Art & Design
  Art, Design and Creative Media
  Art, Design and Creative Media
  Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
  Brickwork
  Bridgend College
  Building Construction Brickwork
  Building Services
  Business
  Business Administration and Accounting
  Care and Childhood Studies
  Care and Childhood Studies
  Care, Childhood and Landbased Studies
  Care, Childhood and Landbased Studies
  Carpentry
  Carpentry and Joinery
  Catering & Hospitality
  Community College
  Construction
  Construction and Built Environment / Civil Engineering
  Construction Plant Maintenance
  Cookery
  Counselling
  Creative Arts, Education, Sport & Public Services
  Creative Arts, Education, Sport & Public Services
  Criminology
  Customer Service
  Digital Technologies
  Education
  Electrical and Electronic Engineering
  Electrical Engineering
  Electrical Installation
  Engineering
  English
  Equine
  ESOL
  Facilities Management
  Green Skills Courses
  Hair & Beauty Therapy
  Hair & Beauty Therapy
  Health and Social Care
  Horticulture
  Horticulture
  Horticulture / Sports Turf
  Independent Living Skills
  Independent Living Skills
  Information & Office Technology
  Information & Office Technology
  Languages
  Leadership and Management
  Logistics
  Looking after people
  Maths
  Mechanical Engineering
  Motor Vehicle
  Motor Vehicle
  Multiply
  NPTC
  NPTC
  Online Learning
  Other
  Painting & Decorating
  Part Time Provision
  Part Time Provision
  Part Time Provision
  Partnerships
  Partnerships
  Partnerships
  Penybont 6th Form
  Performing Arts
  Performing Arts
  Plumbing
  Psychology
  Public Services
  Science
  Services to People & Skills
  Services to People & Skills
  Skills
  Skills & Partnerships
  Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
  Social Work
  Sport
  STEM
  STEM
  Step Up
  Travel and Tourism
  Unspecified
  Veterinary Nursing
  Welding
  Work Based Learning
  Math
  Y cyfan
  Astudio Llawn-amser
  Prentisiaethau
  Astudio Rhan-amser
  Addysg Oedolion
  Addysg Uwch
  Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
  Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
  Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn