Llesiant

Mae’r Tîm Llesiant Myfyrwyr yma i’ch helpu gyda phob agwedd o’ch llesiant yn y coleg. Gall fod amser pan fyddwch angen cyngor a chymorth ychwanegol i helpu datrys problem nad yw’n mynd i ffwrdd neu i gael cyngor fel y gallwch wneud y penderfyniad gorau drosoch eich hun.

Ar draws pob campws, gall myfyrwyr wneud apwyntiad i alw heibio i gwrdd gyda Swyddog Llesiant Myfyrwyr bob dydd rhwng 12pm a 2pm yn yr Hybiau Llesiant. Gallwch hefyd ofyn am apwyntiad gyda Chwnselydd mewn sesiwn galw heibio.

Galwch gysylltu â’r Tîm mewn amrywiaeth o ffyrdd eraill:

Bod yn ddiogel

Rydym yn ymroddedig i gadw ein myfyrwyr yn ddiogel rhag niwed, a all gynnwys cam-driniaeth, perygl ar-lein, esgeuluso neu radicaleiddio. Mae ein rôl yn cynnwys eich cadw’n ddiogel rhag damweiniau, troseddu a bwlio, a hyrwyddo eich lles a phrofiadau bywyd cadarnhaol mewn amgylchedd iach, diogel, amrywiol a chroesawgar.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau am eich diogelwch neu lesiant, cysylltwch â’r Tîm Llesiant Myfyrwyr ar  01656 302 302 est. 488 neu ar wellbeing@bridgend.ac.uk. Mae gwybodaeth am ein dull gweithredu ar ddiogelu ar gael ar ein tudalen Diogelu.

Bod yn iach

Gall y Tîm Llesiant Myfyrwyr roi cyngor a gwybodaeth i chi ar amrywiaeth o bynciau, tebyg i:

  • Dewisiadau ffordd o fyw iach, maeth, rhoi’r gorau i ysmygu
  • Rheoli eich arian a chynilo
  • Ffyrdd i wella eich iechyd meddwl, gosod nodau a rheoli pryder mewn modd cadarnhaol

Bod yn egnïol

Mae llawer o gyfleoedd i chi fwynhau gweithgaredd corfforol yn y Coleg yn cynnwys tennis bwrdd, pêl-droed, pêl-fasged, Zumba, Rygbi, yoga ac ymwybyddiaeth ofalgar, i enwi ond rhai!

Os ydych yn angerddol am fod yn egnïol a byw bywyd iach, gallwch wneud cais i ddod yn Llysgennad Egnïol. Mae mwy o wybodaeth am fod yn Llysgennad ar gael ar ein tudalen Llais Myfyrwyr

Oedolion ifanc sy’n ofalwyr a phobl ifanc sy’n derbyn gofal

Cysylltwch â’r Tîm Llesiant Myfyrwyr i gael cymorth os oes gennych gyfrifoldebau adre, neu os oes newid yn lle’r ydych yn byw (tebyg i newid lleoliad neu symud i fyw’n annibynnol) a’ch bod angen cyngor ac arweiniad.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn