Amdanom ni

Mae Coleg Penybont yn Goleg Addysg Bellach sy’n cefnogi mwy na 7,500 o fyfyrwyr ac yn cyflogi dros 750 aelod o staff ar draws ein pedwar campws ym Mhen-y-bont, Pencoed, Heol y Frenhines a Maesteg.

O ddechreuadau bach yn 1923, rydym wedi tyfu i ddod yn ddarparydd addysg mawr a chyflogwr pwysig yn yr ardal, gan gynnig dewis eang o gyrsiau mewn nifer o feysydd galwedigaethol a lefelau.

Mae ein cyrsiau yn amrywio o TGAU i Raddau Anrhydedd a chynigiwn gyfleoedd astudiaeth rhan-amser a llawn-amser, yn ogystal â chyrsiau byr hobi a hamdden drwy ein Coleg Cymunedol. Cynigiwn bortffolio o raglenni addysg uwch, gan weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac fel partner sy’n cydweithio gyda Phrifysgol De Cymru. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau addysg uwch a ddyfernir gan Pearson a CPCAB.

Gweithiwn yn agos gyda busnesau a chyflogwyr. Rydym eisiau i fusnesau ffynnu mewn economi leol ffyniannus a chydnerth, a medru cael mynediad i lif talent ansawdd uchel ar garreg eu drws. Gall ein hyfforddiant pwrpasol a chyfleoedd hyblyg helpu sefydliadau i hybu llwyddiant economaidd a sicrhau twf.

Ein gweledigaeth a gwerthoedd

Mae ein cenhadaeth yn syml – byddwch yn bopeth y gallwch fod. Byddwch yn chi.

Caiff ein gwerthoedd eu cyfnerthu ledled cymuned y coleg. Mae pob aelod o staff, dysgwr a phartner yn byw ac anadlu’r gwerthoedd creiddiol dilynol sy’n ffurfio pob agwedd o fywyd y Coleg:

  • Canolbwyntio ar bobl
  • Ysbrydoli
  • Angerddol
  • Arloesol
  • Chwaraewr tîm
  • Cynhwysol

Fel rhan o Addewid ein Rhaglen Ddysgu, rydym yn ymroddedig i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a chreiddiol ein myfyrwyr, yn ogystal â’u helpu i wella eu twf a datblygiad personol. Yn ôl am hynny, gofynnwn i fyfyrwyr gytuno â’n Cod Dinasyddiaeth Myfyrwyr i gyflawni ein hymddygiad dysgu:

  • Bod yn Barod
  • Dangos Parch
  • Bod yn Ddiogel

Mae ein myfyrwyr yn rhan o gymuned ddeinamig, amrywiol a chreadigol sy’n coleddu ein gwerthoedd dysgu.

Darllenwch fwy am ein gweledigaeth a gwerthoedd sy’n llywio Coleg Penybont ar gyfer ein dysgwyr a staff.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn