Newyddion diweddaraf

Coleg yn dathlu lansiad ei gyfleuster dysgu carbon isel
13/06/2024
Coleg yn dathlu lansiad ei gyfleuster dysgu carbon isel

Mae Coleg Penybont wedi lansio adeilad 3 ystafell wely wedi’i adnewyddu ar Gampws Pencoed. Mae’r safle ar ei newydd wedd, o’r enw Cartref Syniadau, wedi’i […]

Darllen mwy
Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd i’r Corff Llywodraethu
31/05/2024
Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd i’r Corff Llywodraethu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi penodiadau Emma Adamson yn Gadeirydd newydd a Joanne (Jo) Oak yn Is-gadeirydd newydd ein Corff Llywodraethu. Mae Emma yn gefnogwr brwd […]

Darllen mwy
Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch yn ennill ‘Gwobr Arbennig’ fawreddog Agored Cymru
07/05/2024
Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch yn ennill ‘Gwobr Arbennig’ fawreddog Agored Cymru

Rydym wrth ein bodd bod cyn-fyfyriwr Coleg Penybont, Natalie May, wedi ennill ‘Gwobr Arbennig’ Agored Cymru 2024. Bob blwyddyn, mae colegau’n gallu enwebu myfyrwyr ar […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn ymrwymo i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog
07/05/2024
Coleg Penybont yn ymrwymo i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog

Rydym yn falch o rannu bod Coleg Penybont wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ac wedi ennill statws Efydd gan y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn […]

Darllen mwy
Coroni Prentis Cadwraeth Amgylcheddol yn Brentis Sylfaen y Flwyddyn 2024
28/03/2024
Coroni Prentis Cadwraeth Amgylcheddol yn Brentis Sylfaen y Flwyddyn 2024

Mae’n bleser mawr gennym longyfarch Gwynfor Jones, prentis o Goleg Penybont, a enillodd y wobr ‘Prentis Sylfaen y Flwyddyn’ fawreddog yn seremoni Gwobrau Prentisiaeth Cymru […]

Darllen mwy
Dathlu Diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol gydag Ysbyty Tywysoges Cymru
27/03/2024
Dathlu Diwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol gydag Ysbyty Tywysoges Cymru

Mae DFN Project SEARCH yn dathlu ei ail Ddiwrnod Interniaeth â Chymorth Cenedlaethol blynyddol heddiw, 27 Mawrth, i godi ymwybyddiaeth o’r effaith gadarnhaol y mae […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cael ei gydnabod fel sefydliad CyberFirst Aur
18/03/2024
Coleg Penybont yn cael ei gydnabod fel sefydliad CyberFirst Aur

Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) wedi cydnabod Coleg Penybont fel sefydliad CyberFirst Aur – y clod uchaf y maent yn ei roi i ysgolion a […]

Darllen mwy
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024: Coleg Penybont yn ennill gyda 24 o fedalau
15/03/2024
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024: Coleg Penybont yn ennill gyda 24 o fedalau

Roedd myfyrwyr Coleg Penybont yn fuddugol yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024 neithiwr, gan ennill cyfanswm ardderchog o 24 o fedalau. Enillwyd gwobrau drwyddi […]

Darllen mwy
Cymru yn India:  Cenhadaeth fyd-eang am ddiwylliant a chydweithrediad
08/03/2024
Cymru yn India: Cenhadaeth fyd-eang am ddiwylliant a chydweithrediad

Mae’r Coleg yn falch o fod wedi cymryd rhan mewn ymweliad proffil uchel ag India, fel rhan o ddirprwyaeth Cymru Fyd-eang o uwch arweinwyr o […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn