Newyddion diweddaraf

Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal
17/03/2023
Prosiect MALCOLM: potensial pŵer y pedal

Lansiwyd Prosiect MALCOLM, menter ar y cyd rhwng Coleg Penybont a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn Academi STEAM y Coleg heddiw. Mae’r prosiect […]

Darllen mwy
Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
10/03/2023
Llwyddiant rhagorol myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Neithiwr enillodd myfyrwyr Coleg Penybont 30 o wobrau yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023, gan gynnwys clod ‘Bands Band’ i grŵp cerddoriaeth o’n fyfyrwyr, […]

Darllen mwy
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd
13/02/2023
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd

Ar ddydd Mercher 1 Mawrth, byddwn yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn ein siop godi yng nghanol y dref i amlinellu cynlluniau ar gyfer […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau
10/02/2023
Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, ag Academi Persimmon yn Llanilid ddydd Iau 9 Chwefror fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau. Cyfarfu’r Gweinidog â […]

Darllen mwy
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren
08/02/2023
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren

Rydym yn falch dros ben bod ein siop goffi, Clwb Coffi, wedi derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Yn ystod […]

Darllen mwy
Dirprwy Bennaeth yn ennill Aur yng Ngwobr Addysgwr Eithriadol y WFCP
02/02/2023
Dirprwy Bennaeth yn ennill Aur yng Ngwobr Addysgwr Eithriadol y WFCP

Yn dilyn cyhoeddiad y Canllaw Arfer Gorau a lansiwyd yn ddiweddar gan Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd (WFCP), rydym yn dathlu bod ein Dirprwy Bennaeth […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig
05/12/2022
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill y teitl Darparwr Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn ar gyfer sefydliadau mawr yn seremoni wobrwyo ddiweddaraf y Sefydliad […]

Darllen mwy
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref
21/10/2022
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref

Mae Coleg Penybont wedi rhannu gwybodaeth yn ddiweddar am ei gynlluniau uchelgeisiol i adeiladu campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynllun yn […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg
20/10/2022
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg

Heddiw ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, â Choleg Penybont i ymweld ag un o’r Biwroau Cyflogaeth a Menter, a ariennir gan Lywodraeth Cymru […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn