Cyfleoedd (gwasanaeth gyrfaoedd)

Cyfleoedd yw hwb gyrfaoedd Coleg Penybont. Gweithiwn gyda myfyrwyr a chyflogwyr i hybu addysg gyrfaoedd a chyfleoedd cysylltiedig â gwaith. Mae Cyfleoedd yn adeiladu ar genhadaeth ehangach y coleg, gan alluogi ein myfyrwyr i ‘fod yn bopeth y gallant fod’ drwy baratoi a’u cefnogi i gyflawni, sicrhau cynnydd ac ennill cyfleoedd gyrfaoedd cyflogedig ystyrlon.

Dysgwch fwy am sut rydym yn cefnogi Cyflogwyr

Cyngor ac arweiniad

Rydym yn rhoi cyngor rhad ac am ddim a diduedd i fyfyrwyr i’w helpu i gymryd eu cam nesaf ar ôl y coleg. Gallwn helpu gyda:

  • Paratoi i ysgrifennu CV
  • Paratoi am gyfweliad swydd
  • Cael profiad gwaith
  • Dewis pynciau neu gyrsiau
  • Cysylltu gyda chyflogwyr y dyfodol
  • Canfod cyfleoedd swydd neu brentisiaeth
  • Magu sgiliau menter i cychwyn eu busnes eu hunain

Adroddiad Blynyddol ar Effaith Entrepreneuriaeth Ieuenctid

The Youth Entrepreneurship Strategy at Bridgend College focuses on a number of key areas identified by Welsh Government. These are enabling entrepreneurship, engaging, empowering and equipping students to be all that they can be through enterprise and accelerating student entrepreneurship. The College receives much appreciated financial support from the Welsh Government to assist with this work.

Marc Gyrfa Cymru

Rydym yn falch i fod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru am ein gwasanaeth gyrfaoedd. Mae’r ‘Marc’ yn ddyfarniad a roddir gan Gyrfa Cymru i gydnabod ymrwymiad i welliant ansawdd parhaus o fewn sefydliad addysgol i gyflawni gofynion Llywodraeth Cymru a nodir yn ‘Gyrfaoedd a Byd Gwaith: fframwaith ar gyfer rhai 11-19 oed yng Nghymru’.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r tîm Cyfleoedd ar 01656 302 302, yn hello@bridgend.ac.uk neu llenwch ein ffurflen cysylltu a byddwn yn dod yn ôl atoch.

Dilynwch ni ar Twitter neu Instagram i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn