Cyfleoedd (gwasanaeth gyrfaoedd)

Cyfleoedd yw hwb gyrfaoedd Coleg Penybont. Gweithiwn gyda myfyrwyr a chyflogwyr i hybu addysg gyrfaoedd a chyfleoedd cysylltiedig â gwaith. Mae Cyfleoedd yn adeiladu ar genhadaeth ehangach y coleg, gan alluogi ein myfyrwyr i ‘fod yn bopeth y gallant fod’ drwy baratoi a’u cefnogi i gyflawni, sicrhau cynnydd ac ennill cyfleoedd gyrfaoedd cyflogedig ystyrlon.

Dysgwch fwy am sut rydym yn cefnogi Cyflogwyr

Cyngor ac arweiniad

Rydym yn rhoi cyngor rhad ac am ddim a diduedd i fyfyrwyr i’w helpu i gymryd eu cam nesaf ar ôl y coleg. Gallwn helpu gyda:

  • Paratoi i ysgrifennu CV
  • Paratoi am gyfweliad swydd
  • Cael profiad gwaith
  • Dewis pynciau neu gyrsiau
  • Cysylltu gyda chyflogwyr y dyfodol
  • Canfod cyfleoedd swydd neu brentisiaeth
  • Magu sgiliau menter i cychwyn eu busnes eu hunain

Marc Gyrfa Cymru

Rydym yn falch i fod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru am ein gwasanaeth gyrfaoedd. Mae’r ‘Marc’ yn ddyfarniad a roddir gan Gyrfa Cymru i gydnabod ymrwymiad i welliant ansawdd parhaus o fewn sefydliad addysgol i gyflawni gofynion Llywodraeth Cymru a nodir yn ‘Gyrfaoedd a Byd Gwaith: fframwaith ar gyfer rhai 11-19 oed yng Nghymru’.

Adroddiad Blynyddol ar Effaith Entrepreneuriaeth Ieuenctid

The Youth Entrepreneurship Strategy at Bridgend College focuses on a number of key areas identified by Welsh Government. These are enabling entrepreneurship, engaging, empowering and equipping students to be all that they can be through enterprise and accelerating student entrepreneurship. The College receives much appreciated financial support from the Welsh Government to assist with this work.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r tîm Cyfleoedd ar 01656 302 302, yn cyfleoedd@bridgend.ac.uk neu llenwch ein ffurflen cysylltu a byddwn yn dod yn ôl atoch.

Dilynwch ni ar Twitter neu Instagram i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Cyfleoedd gyrfa diweddaraf

Rôl Codi Arian / Cynllun Haf

RNLI
Amrywiol ar draws de Cymru

Cefnogi timau codi arian ar y traeth, mewn gwyliau, ac mewn digwyddiadau dan do.

Sut i wneud cais

Ymwelwch â jobs.rnli.org

Staff Cegin

The Sycamore Tree
Tregolwyn

Dyletswyddau staff cegin – paratoi bwyd.

Sut i wneud cais

Ebostiwch mark@thesycamoretree.co.uk

Domiciliary Care staff

Bluebird Care
Porthcawl

Cefnogi gofal cartref.

Sut i wneud cais

Ebostiwch KatieBarnfield-Lake@bluebirdcare.co.uk

Proffesiynolyn Gofal

Home Instead
Pen-y-bont ar Ogwr

Cefnogi gydag amrywiaeth o ddyletswyddau gofal.

Sut i wneud cais

Ebostiwch carys.owen@bridgend.homeinstead.co.uk neu ewch i www.homeinstead.co.uk/bridgend

Arlwyo/Gofal Plant

Ski Famille
Yr Alpau Ffrengig

Rolau cogydd neu ofal plant – tymor y gaeaf yn yr Alpau Ffrengig.

Sut i wneud cais

Ebostiwch lauraine.parker@skifamille.co.uk

Cynorthwyydd Cegin

Newton Care Home
Newton

Cynorthwyydd cegin rhan amser ar y penwythnos yng nghartref gofal Newton.

Sut i wneud cais

Ebostiwch newtoncarehome2@hotmail.com

Gweithiwr Cymorth

Drive Wales
Pen-y-bont ar Ogwr

Darparu cymorth unigol i’r rheini sydd ag anableddau dysgu.

Sut i wneud cais

Ebostiwch RebekahPlayer@drive-wales.org.uk neu ewch i www.drive-wales.org.uk

Gweithiwr cymorth gwirfoddol

TGP Wales/Cymru
Pen-y-bont ar Ogwr

Bod yn eiriolwr ac yn fentor i bobl ifanc sy’n byw ym Merthyr, RhCT a Phen-y-bont.

Sut i wneud cais

Ebostiwch chloe.llewellyn@tgpcymru.org.uk neu ewch i www.tgpcymru.org.uk

Gwirfoddolwr Cymru Ifanc

Plant yng Nghymru
Pen-y-bont ar Ogwr ac amrywiol

Cynrychioli barnau pobl ifanc ar draws Cymru.

Sut i wneud cais

Ebostiwch volunteer@childreninwales.org.uk

Technegydd Labordy

LUX TSI ltd
Pen-y-bont ar Ogwr

Labordy achrededig annibynnol sy’n profi amrywiaeth eang o oleuadau ynni effeithlon a chynhyrchion electroneg defnyddwyr o ran diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad yn erbyn safonau cenedlaethol a rhyngwladol.

Sut i wneud cais

Ebostiwch jason.curtis@lux-tsi.com neu ewch i www.lux-tsi.com

Cogyddion o bobl lefel

Fox and Hounds
Llancarfan

Chwilio am gogyddion o bob lefel i ymuno â thîm y gegin.

Sut i wneud cais

Ebostiwch aaron799uu@gmail.com

Cynorthwyydd Hawliadau

Tokio Marine HCC
Pen-y-bont ar Ogwr

Cynorthwyo a chyfrannu at weithredu dyddiol yr Adran Hawliadau drwy sicrhau bod yr holl ddyletswyddau’n cael eu cyflawni’n gywir ac yn brydlon.

Sut i wneud cais

Ewch i jobs.jobvite.com

Prentisiaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

PHS Group
Caerffili

Prentis Gwasanaeth Cwsmeriaid (Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2), canolfan cyswllt Caerffili

Sut i wneud cais

Ewch i careers.phs.co.uk

Staff Bar

Wetherspoons
Pen-y-bont ar Ogwr

Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i fodloni cwsmeriaid llwglyd a sychedig!

Sut i wneud cais

Ewch i uk.indeed.com

Staff Cegin

Wetherspoons
Pen-y-bont ar Ogwr

Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i fodloni cwsmeriaid llwglyd a sychedig!

Sut i wneud cais

Ewch i uk.indeed.com

Cyngorydd Gwerthiannau

Which?
Caerdydd

Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer busnesau sydd am ymuno â Masnachwyr Dibynadwy Which?, gan rannu nodweddion a buddion y cynllun ac esbonio’r broses ar gyfer ymuno.

Sut i wneud cais

Ewch i careers.which.co.uk

Underwriting Assistant

Tokio Marine HCC
Pen-y-bont ar Ogwr

Cynorthwyo a chyfrannu at weithrediadau dyddiol y tîm Cymorth Busnes drwy fewnbynnu a phrosesu data tanysgrifennu polisi TMHCC.

Sut i wneud cais

Ewch i jobs.jobvite.com

Prentisiaeth Peirianneg Fecanyddol

Tata Steel
Port Talbot

Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Peirianneg

Sut i wneud cais

Ewch i career5.successfactors.eu

Prentisiaeth Mecanydd Peiriannau Adeiladu

Sunbelt Rentals
Pen-y-bont ar Ogwr

Fe fyddwch yn cwblhau prentisiaeth Peiriannydd Gwasanaethau’r Tir lefel 2 (llwybr Peiriannau Adeiladu)

Sut i wneud cais

Ewch i careers.sunbeltrentals.co.uk

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn