Chwefror 2023

Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd
13/02/2023
Digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar gampws canol y dref newydd

Ar ddydd Mercher 1 Mawrth, byddwn yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn ein siop godi yng nghanol y dref i amlinellu cynlluniau ar gyfer datblygu ein campws newydd. Bydd aelodau’r Uwch Dîm Arwain, ynghyd â Rio Architects, yn cyflwyno trosolwg o uchelgeisiau, cysyniadau dylunio a nodau cynaliadwyedd y Coleg ar gyfer ein campws newydd. […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau
10/02/2023
Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â phrentisiaid Coleg Penybont fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, ag Academi Persimmon yn Llanilid ddydd Iau 9 Chwefror fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau. Cyfarfu’r Gweinidog â phrentisiaid Coleg Penybont a chafodd daith o’r academi, yn ogystal ag ymuno â dwy sesiwn addysgu. Daw ymweliad amserol y Gweinidog yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, sy’n codi ymwybyddiaeth o’r […]

Darllen mwy
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren
08/02/2023
Clwb Coffi yn derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren

Rydym yn falch dros ben bod ein siop goffi, Clwb Coffi, wedi derbyn sgôr hylendid bwyd pum seren gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Yn ystod yr arolygiad annisgwyl ddydd Llun 30 Ionawr, holwyd myfyrwyr am eu dealltwriaeth o hylendid bwyd, prosesau paratoi dyddiol a threfniadau glanhau yn unol â gweithdrefnau iechyd a diogelwch cenedlaethol. Llwyddodd […]

Darllen mwy
Dirprwy Bennaeth yn ennill Aur yng Ngwobr Addysgwr Eithriadol y WFCP
02/02/2023
Dirprwy Bennaeth yn ennill Aur yng Ngwobr Addysgwr Eithriadol y WFCP

Yn dilyn cyhoeddiad y Canllaw Arfer Gorau a lansiwyd yn ddiweddar gan Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd (WFCP), rydym yn dathlu bod ein Dirprwy Bennaeth wedi ennill y wobr aur. Cyflwynwyd y Wobr Aur Rhagoriaeth ar gyfer ‘Addysgwr Eithriadol’ i Viv Buckley fis Mehefin diwethaf, wrth iddi hawlio’r teitl o blith rhestr o gystadleuwyr rhyngwladol […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn