Llais y Myfyrwyr

Bydd myfyrwyr yn manteisio o gyfleoedd, weithgareddau a dysgu fydd yn cyfoethogi eu profiad yn y coleg. Mae hyn yn cynnwys y cyfle i gynrychioli lleisiau eu cyd myfyrwyr, a all helpu i wneud gwahaniaeth i sut y caiff cyrsiau eu haddysgu a gwella phrofiadau myfyrwyr y dyfodol. Y swyddi sydd ar gael yw Cynrychiolydd Dosbarth, Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr, Myfyriwr Lywodraethwr neu efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn bod yn Llysgennad – mae gennym swyddi Egnïol, Cymraeg a Digwyddiadau y gallwch wneud cais amdanynt.

Mae manteision cymryd rhan mewn ‘Llais Dysgwyr’ yn cynnwys ennill a datblygu sgiliau personol tebyg i gyfathrebu cadarnhaol ac adeiladol, datrys problemau, negodi ac arweinyddiaeth.

Cynrychiolwyr Dosbarth

Mae Cynrychiolwyr Dosbarth yn bwydo’n ôl i’r Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr, rhannu eu barn am eu profiadau dysgu i’w galluogi i gynrychioli eu cymheiriaid mewn cyfarfodydd gydag Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Coleg.

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr

Mae’r Cynrychiolwyr Academaidd yn cynrychioli eu maes cwrs ac maent yn llais i’w cyd-fyfyrwyr. Bydd gennych gyfle i weithio wrth ochr Cynrychiolwyr eraill a staff, a mynychu cyfarfodydd i rannu adborth a sylwadau eich cyd-fyfyrwyr.

Myfyriwr Lywodraethwr

Mae dod yn Fyfyriwr Lywodraethwr yn gyfle unigryw a chyfartal. Mae myfyrwyr lywodraethwyr yn rhoi ‘llais myfyriwr’ yng nghyfarfodydd Corff Llywodraethu Coleg, sy’n safbwynt na all unrhyw lywodraethwr arail ei roi oherwydd ymgyfraniad dydd i ddydd myfyrwyr yn y Coleg. Mae’r Corff Llywodraethu yn awyddus i wrando ar y myfyrwyr lywodraethwyr ac mae eu mewnbwn yn helpu i lunio trafodaethau a phenderfyniadau.

Ni chaiff Myfyrwyr Lywodraethwyr eu hethol yn cynrychioli myfyrwyr ond cânt eu hethol yn eu hawl eu hunain fel unigolion. Disgwylir i chi ddefnyddio eich gwybodaeth a phrofiad fel myfyriwr o Goleg Penybont ac fel aelod o’ch cymuned leol i wneud cyfraniad dilys i’r sgwrs.

Llysgenhadon

Gallwch wneud cais i ddod yn Llysgennad Digwyddiadau, Egnïol, Cymraeg neu Ddigidol ac, os yn llwyddiannus, byddech yn cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau coleg a gweithgareddau i gyfoethogi eich profiad fel myfyriwr. Gall hyn gyfoethogi eich CV ar gyfer sgiliau proffesiynol a datblygu personol.

Cymdeithasau myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o gymdeithasau myfyrwyr, sy’n ffordd wych i gwrdd â phobl newydd sy’n rhannu diddordebau tebyg, a chael llawer o hwyl ar hyd y ffordd! Gall myfyrwyr greu eu cymdeithas eu hunain neu ymuno ag un o’n cymdeithasau presennol:

  • Cymdeithas GRL – hyrwyddo ymrymuso menywod
  • The Man Cave – hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol dynion
  • BC Pride – cefnogi ac ymruso cefnogwyr ac aelodau’r gymuned LGBTQ+
  • Cymdeithas Eco – sut i fyw mewn ffordd fwy cynialadwy a chyfeillgar i’r amgylchedd
  • Clwb Cymraeg – hyrwyddo a grymuso myfyrwyr i ddefnyddio eu sgiliau yn y Gymraeg
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn