Lluosi

Mae Lluosi yn rhaglen a ariennir yn llawn i helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd. Os ydych yn 19+ oed ac yn byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu Fwrdeistref Rhondda Cynon Taf gallech astudio cyrsiau am ddim gyda ni i feithrin eich hyder gyda niferoedd ac ennill cymhwyster.

Buddion yn cynnwys:

  • Gostyngiad dilyniant o 25% oddi ar ystod o gyrsiau Coleg Penybont*
  • Cyngor gyrfaol gan ein Hyfforddwyr Gyrfa ymroddedig

Yn ogystal, os ydych yn byw o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr byddwch hefyd yn elwa o:

  • Pecyn cychwyn lles yn cynnwys potel ddŵr, a deunydd ysgrifennu
  • Hyfforddiant un-i-un gyda thiwtor ymroddedig, gyda sesiynau cwbl hyblyg
  • Cefnogaeth ariannol gyda gofal plant, cludiant a chynhaliaeth
  • Ad-dalu costau trafnidiaeth gyhoeddus a chymhorthdal ​​prydau dyddiol
  • Cefnogaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

*nid yw’n cynnwys cyrsiau Addysg Uwch ac yn amodol ar argaeledd

Cyrsiau am ddim ar gael

Mae gennym amrywiaeth o gymwysterau ar gael i’ch cefnogi yn eich nodau gyrfa, cysylltwch â ni i gael trafodaeth anffurfiol gydag aelod o’r tîm ynghylch sut y gallwn eich cefnogi ar 01656 302302 est 703, drwy e-bostio multiply@bridgend.ac.uk neu llenwch y ffurflen isod gan ddweud wrthym pa gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo:

TGAU Mathemateg
Cyn TGAU Mathemateg
TGAU Mathemateg – Cymraeg Iaith
Cyflwyniad i Gadw Cyfrifon
Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd
Cyllidebu personol
Gwasanaeth cwsmeriaid a thrin arian parod mewn amgylchedd manwerthu

Coginio
Gemwaith – gof arian
Celf Wire
Gwneud cerflun o sgrap
Taenlenni
Teilsio Wal

Cymhwyso Rhif lefel 1
Cymhwyso Rhif lefel 2
Pecyn cymorth cychwyn busnes arlwyo
Achrediad IMI – Technegydd Cerbydau
Gosodwr trydanol domestig ar gyfer crefftwr
Bwtcamp Busnes Bach

18fed Argraffiad
Dylunio Gardd
Ffotograffiaeth ar gyfer Busnesau Bach
Plaladdwyr Cefnogaeth Rhifedd
Gwneud cacennau
Sgiliau Gwnïo

DIY i ddechreuwyr

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn