Dim yn siŵr beth i’w astudio?

Mae dewis cwrs sy’n iawn i chi yn benderfyniad mawr; efallai nad ydych yn gwybod yn union ym mha faes y dymunwch gael gyrfa na pha lefel sydd angen i chi astudio.

Y newydd da yw ein bod yma i’ch helpu i ddechrau ar eich taith! P’un ai ydych yn ymadael â’r ysgol, yn oedolyn sy’n dysgu, eisiau astudio lefel A neu’n dymuno astudio’n rhan-amser, mae gennym ddigon o opsiynau i’ch helpu i gyflawni eich uchelgais.

Dyma ychydig o ffyrdd i ganfod y cwrs iawn chi.

  • Chwilio am gwrs drwy ddefnyddio gair allweddol sy’n berthnasol i’r hyn y dymunwch ei astudio. Gallwch gyfyngu eich chwiliad drwy hidlo, er enghraifft yn ôl rhan-amser neu lawn-amser.
  • Chwilio yn ôl pwnc os gwyddoch pa faes y dymunwch ei astudio, p’un ai ydych yn ymadael â’r ysgol, oedolyn sy’n dysgu neu os hoffech ddod yn brentis.
  • Chwilio yn ôl diddordeb – gallwch ganfod cyrsiau yn seiliedig ar y pethau yr ydych yn hoffi eu gwneud fel hobi.

Mae gennym drosolwg defnyddiol o’r gwahanol lefelau sydd ar gael i’ch helpu i benderfynu pa lefel sy’n iawn i chi, a all ddibynnu ar eich cymwysterau, profiad blaenorol neu uchelgais ar gyfer y dyfodol.

Os ydych yn ansicr pa gwrs sy’n iawn i chi, beth am siarad gydag un o’n hyfforddwyr gyrfa a all helpu?

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn