Academi Rygbi Coleg Penybont

Sefydlodd Coleg Penybont ei Academi Rygbi yn 2005 – gweledigaeth a ddaeth yn fyw drwy waith Gareth Nicholas, Pennaeth Rygbi, a Paul Adams, Pennaeth Chwaraeon. Roedd y ddau ddyn yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ar y cae ac oddi arno.

Dros y blynyddoedd ers ei sefydlu, mae cannoedd o fyfyrwyr wedi elwa o’r rhaglen chwaraeon. Cafwyd llu o gyfleoedd i deithio ar draws y wlad ac ar draws y byd ar gyfer gemau, i gyrchfannau mor bell â Hong Kong a Gogledd America. Rydym hefyd wedi croesawu timau o bedwar ban byd, gan gynnwys o Seland Newydd, De Affrica a thimau cenedlaethol dan-18 a dan-20 Japan.

Yn y bôn, mae rygbi yn hybu gwaith caled, disgyblaeth, gwytnwch a dyfalbarhad. Mae’r sylfaen hon, ynghyd â’r cwricwlwm amrywiol y mae’r rhaglen yn ei gyflwyno, yn sicrhau bod unrhyw un sy’n ymrwymo i’r academi yn barod ar gyfer y cam nesaf ar eu taith, boed hynny yn y byd chwaraeon neu’r tu hwnt i hynny.

Mae’r egwyddor hon o hyd yn ei lle hyd heddiw. Nid yn unig yw’r Academi Rygbi yn datblygu gallu myfyrwyr ar gyfer y gamp ei hun, ond mae hefyd wedi ymrwymo i ddarparu sgiliau a phrofiadau trosglwyddadwy sydd o fudd i unigolion, y Coleg a’u cymunedau.

Sut i wneud cais

Mae ein Hacademi Rygbi yn agored i bob myfyriwr yng Ngholeg Penybont, dim ots pa gwrs rydych chi’n ei astudio. Rhaid i fyfyrwyr allu mynychu amserlen hyfforddi’r academi a ffitio hyfforddiant o amgylch eu hymrwymiadau i’w cyrsiau.

I wneud cais i ymuno â’n Hacademi Rygbi, anfonwch e-bost at ein Pennaeth Rygbi, Craig Warlow: cwarlow@bridgend.ac.uk.

Hyfforddwyr yr Academi

Bydd ein hyfforddwyr, athrawon ac ymarferwyr profiadol wrth law i’ch cadw’n ddiogel a’ch helpu i gyflawni eich potensial.

Bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i brofi ei hun. Gwyddom, o brofiad, y gall hyn fod yn anodd iawn. Fodd bynnag, rydym yn cynnig y sbectrwm llawn o gefnogaeth, o’n staff cwricwlwm, hyfforddwyr a’n tîm meddygol i’ch cyfoedion.

I gael cymorth neu gyngor, mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o’r canlynol drwy cwarlow@bridgend.ac.uk:

  • Craig Warlow – Pennaeth Rygbi
  • Paul Watkin – Hyfforddwr
  • Simon Norris – Hyfforddwr
  • Jack Spillets – Cryfder a Chyflyru
  • Ant Carter – Meddygol

Ein partneriaeth â Bridgend Ravens

Mae Coleg Penybont yn falch iawn o fod wedi arwyddo cytundeb 3 blynedd gyda Bridgend Ravens yn ddiweddar, gan greu llwybr rygbi ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae hon yn bartneriaeth unigryw sy’n gweld Bridgend Ravens yn cysylltu â busnesau masnachol lleol i helpu i ariannu bwrsariaethau chwaraeon ar gyfer darpar chwaraewyr rygbi lled-broffesiynol a phroffesiynol yn y fwrdeistref.

Bydd rhaid i bob myfyriwr sy’n mynychu’r Coleg ac sy’n cael bwrsariaeth ddangos cynnydd yn academaidd, yn gorfforol ac o ran eu perfformiad fel rhan o’r cytundeb.

I ddysgu mwy am y cyfle hwn, dilynwch y ddolen i wefan wefan Bridgend Ravens website.

Cyn-chwaraewyr yr Academi

O chwaraewyr clybiau lleol i chwaraewyr rhyngwladol Cymru, mae Academi Rygbi Coleg Penybont wedi cynhyrchu toreth o chwaraewyr dawnus sydd wedi ffynnu yn eu gyrfaoedd chwaraeon.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn