Egluro lefelau a chymwysterau

Isod mae canllaw i egluro’r berthynas rhwng lefelau cyrsiau gwahanol a mathau o gymwysterau. Bydd hwn yn eich helpu i ddewis y lefel gywir i astudio arni ac fe fydd yn dangos i chi’r gwahanol lwybrau y gallech eu cymryd i gyflawni eich nodau.

I ddysgu mwy am sut mae cyrsiau’n cael eu cyflwyno, hyd cyrsiau a dulliau asesu, gwelwch dudalennau ein cyrsiau.

LefelauCymhwyster
Lefel Mynediad 1Sgiliau Sylfaenol / Sgiliau Bywyd
Lefel Mynediad 2
Lefel Mynediad 3
Lefel 1Dyfarniad Lefel 1Hyfforddeiaeth NVQ 1
Tystysgrif Lefel 1
Diploma Lefel 1
Lefel 2Dyfarniad Lefel 2TGAUPrentisiaeth NVQ 2
Tystysgrif Lefel 2
Tystysgrif Estynedig Lefel 2
Diploma Lefel 2
Lefel 3Tystysgrif Lefel 3Safonau UG / UwchPrentisiaeth Uwch NVQ 3
Diploma Atodol Level 3
Diploma Lefel 3
Diploma Estynedig Lefel 3
Lefel 4Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)Tystysgrif mewn Addysg UwchPrentisiaeth Uwch
Lefel 5Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)Diploma mewn Addysg Uwch
Gradd Sylfaen
Lefel 6Gradd Anrhydedd

Lefelau Mynediad 1, 2 a 3

Mae cyrsiau Lefel Mynediad yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd angen cymorth dysgu ychwanegol. Mae pob un o’r tair lefel yn canolbwyntio ar rywbeth gwahanol, ac wedi’i chynllunio i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol, sgiliau cyfathrebu a sgiliau cyflogadwyedd wrth eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach os oes angen. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cyrsiau hyn – caiff lleoedd ar y cyrsiau eu cynnig i fyfyrwyr ar sail asesiad o’u hanghenion unigol.

Lefel 1

Mae cyrsiau Lefel 1 yn addas ar gyfer y rheiny sydd am fynd â’u haddysg ymhellach. Er nad ydym yn gofyn am unrhyw gymwysterau ffurfiol, rydym yn disgwyl i fyfyrwyr fod yn awyddus i ddysgu ac yn frwdfrydig am y cwrs y maent wedi’i ddewis.

Lefel 2

Mae cyrsiau Lefel 2 yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â 3 neu 4 cymhwyster TGAU neu gyfwerth. Mae’r cyrsiau hyn yn gam i fyny o gymwysterau Lefel 1, ac maent yn trafod pynciau mewn mwy o fanylder.

Lefel 3

Mae cyrsiau Lefel 3 yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â 5 cymhwyster TGAU neu fwy neu gyfwerth, ac yn opsiwn gwych i ddisgyblion sy’n gadael yr ysgol. Mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd am arbenigo mewn pwnc penodol.

Lefel 4

Mae cyrsiau Lefel 4 yn gweithredu fel pont rhwng Lefel 3 ac Addysg Uwch (AU). Mae’r cyrsiau hyn yn cefnogi myfyrwyr sy’n awyddus i symud ymlaen i gam nesaf eu haddysg.

Lefel 5

Mae cyrsiau Lefel 5 yn darparu gwybodaeth drylwyr am bwnc ac yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno astudio yn y brifysgol neu gwrs galwedigaethol uwch.

Lefel 6

Mae cyrsiau Lefel 6 fel arfer yn gysylltiedig â chanolfannau Addysg Uwch, sy’n gofyn am sawl blwyddyn o astudio. Mae cymhwyster Lefel 6 yn hanfodol i unrhyw un sy’n dymuno symud ymlaen i gwrs Lefel 7.

Mathau o gymwysterau

Dyfarniad

Dyfarniad yw’r cymhwyster lleiaf, sydd fel arfer yn gofyn am hyd at 130 awr o astudio. Mae dyfarniad yn cynnig cipolwg manwl ar bwnc penodol i fyfyrwyr, a gall fod yn gyflwyniad gwych i faes.

Tystysgrif

Mae tystysgrif yn gymhwyster galwedigaethol y gellir ei astudio ar amrywiaeth o lefelau. Mae Tystysgrifau gam yn uwch na Dyfarniadau, ac maent yn ymdrin â phynciau mewn modd mwy cynhwysfawr. Gallant gymryd rhwng 130 awr a 370 awr i’w cwblhau yn dibynnu ar y cwrs.

Diploma

Mae diploma yn gymhwyster y gellir ei astudio ar amrywiaeth o lefelau. Y mwyaf o ran maint, mae diplomâu fel arfer yn cymryd blwyddyn o astudio llawn amser i’w cwblhau. Mae’r cyrsiau hyn yn tueddu i fod â mwy o ffocws galwedigaethol.

HNC

Mae Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) yn gymhwyster galwedigaethol Lefel 4, sydd fel arfer yn cymryd blwyddyn o astudio llawn amser i’w gwblhau.

HND

Mae Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) yn gymhwyster galwedigaethol Lefel 5, sydd fel arfer yn cymryd dwy flynedd o astudio llawn amser i’w gwblhau.

Gradd Sylfaen

Mae Gradd Sylfaen, sy’n gymhwyster Lefel 5, yn pontio’r bwlch rhwng Safon Uwch a gradd i’r rheiny sydd efallai’n teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnynt.

Gradd

Cymhwyster addysg uwch yw gradd, sy’n cyfateb i Lefel 6. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig lefel ddwysach o astudio dros gyfnod hirach o amser, sef tair neu bedair blynedd fel arfer.

NVQ

Mae Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) yn gwrs hybrid a allai gynnwys amser yn y coleg a/neu mewn amgylchedd gwaith, gan ddarparu sgiliau a phrofiad perthnasol ar gyfer swyddi a diwydiannau penodol.

TGAU

Cymhwyster Lefel 2 yw’r Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU).

Safon Uwch

Mae cymwysterau Safon Uwch yn gymwysterau pwnc-benodol, sy’n cyfateb i Lefel 3.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn