Prentisiaid yn brwydro yn rownd ragbrofol y categori Roboteg Ddiwydiannol am gyfle yn rowndiau terfynol WorldSkills

Mae Coleg Penybont wedi cynnal y rownd ragbrofol olaf ar gyfer categori Roboteg Ddiwydiannol WorldSkills UK 2023.

Cymerodd pum tîm o Goleg Penybont a Choleg Gŵyr Abertawe ran yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn yr Academi STEAM ar 30 Mehefin. Croesawodd Coleg Penybont gyflogwyr o’r diwydiant, gan gynnwys Sony UK TEC, Renishaw a FANUC, yn ogystal â gwesteion o sefydliadau academaidd eraill i wylio’r gystadleuaeth a chefnogi’r cystadleuwyr.

Roedd tasg y rownd ragbrofol yn gofyn i’r cystadleuwyr ddefnyddio rhaglennu all-lein i ddilyniannu meddalwedd efelychu robotiaid er mwyn rhoi pos jig-so at ei gilydd. Gan ddefnyddio celloedd addysgol FANUC, aeth y timau ati i brofi eu sgiliau dros bedair awr a hanner. Roedd y dasg yn ei gwneud yn ofynnol i bob unigolyn arddangos y cymwyseddau allweddol sydd eu hangen ar gyfer y diwydiant, gyda’r galw am ddatrysiadau robot cydweithredol ar gynnydd.

Roedd dau ddysgwr i bob tîm, ac roedd tri o’r pum tîm a oedd yn cystadlu yn y digwyddiad wedi dod o Goleg Penybont. Mae pawb ac eithrio un o’r rheiny o Goleg Penybont a gystadlodd yn rownd ragbrofol WorldSkills yn brentisiaid, sy’n gweithio gyda Sony UK TEC ym Mhencoed ac Envases ym Mhort Talbot ar hyn o bryd.

Roedd un o dimau’r Coleg yn cynnwys Chloe Walford a Martyna Duba, a enillodd Aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru yn y categori Roboteg Ddiwydiannol yn gynharach eleni. 

Hefyd yn bresennol oedd Eva Hodgson, enillydd medal arian y DU y llynedd, a gynrychiolodd Goleg Penybont yn y categori Roboteg Ddiwydiannol ochr yn ochr â’i phartner, Catrina Morgan. Mae Eva, sydd wedi cael ei dewis i gynrychioli’r DU yn WorldSkills Lyon 2024, yn brentis gyda Renishaw ar hyn o bryd, ac yn parhau i weithio gyda Choleg Penybont i feithrin ei sgiliau Roboteg ymhellach.

Er mwyn cymryd rhan yng nghystadlaethau WorldSkills, roedd yn ofynnol i bob ymgeisydd arddangos eu sgiliau rhaglennu all-lein gan ddefnyddio offer arbenigol o FANUC a meddalwedd ROBOGUIDE. Gydag 20 o dimau yn cymryd rhan yn y rownd ragbrofol yr wythnos diwethaf ar draws y DU – ym mhencadlys FANUC yn Coventry, MCT yn Lerpwl, a Northern Regional College yng Ngogledd Iwerddon – dim ond llond llaw o’r timau â’r sgoriau uchaf fydd yn cael eu gwahodd i rownd derfynol wythnos o hyd y DU wythnos ym mis Tachwedd.

Elusen annibynnol yw WorldSkills UK, sy’n cefnogi pobl ifanc ledled y byd drwy hyfforddiant, asesu a meincnodi sy’n seiliedig ar gystadlaethau. Bob blwyddyn mae’n cynnal cyfres o gystadlaethau sydd â ffocws galwedigaethol i roi cyfle i unigolion a thimau ddangos eu medrusrwydd mewn lleoliad diwydiannol. Mae’r cystadlaethau’n darparu cyfleoedd dysgu a datblygu gwych sy’n meithrin y sgiliau craidd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. 

Hoffai Coleg Penybont ddiolch i gyflogwyr lleol, Sony UK TEC ac Envases, sydd wedi cefnogi’r prentisiaid drwy gydol y gystadleuaeth a’u hastudiaethau. Dymunwn bob lwc i’r cystadleuwyr sy’n cynrychioli’r Coleg wrth gyrraedd cam nesaf cystadleuaeth WorldSkills:

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn