Astudio gyda ni

Cefnogwn fwy na 7,500 o fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau, o TGAU i Raddau Anrhydedd, ar draws ein pedwar campws. Cynigiwn gyfleoedd astudio rhan-amser a llawn-amser, yn ogystal â chyrsiau hobi byr drwy ein Coleg Cymunedol.

Rydym yn falch o’r cyfleoedd rhagorol a gynigiwn i’n myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth a hefyd y tu allan. P’un ai yn dripiau maes, clywed gan siaradwyr gwych neu ddod yn gynrychiolydd dosbarth, rydym eisiau rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu eich gwybodaeth, hyder a sgiliau fel y gallwch ddatblygu i fod yn ddinesydd hapus a byd-eang y dyfodol.

Rydym yma i’ch helpu bob cam o’r ffordd, p’un ai ydych yn ansicr am ba lefel y dylech fod yn astudio, os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyllid myfyrwyr, neu os hoffech wybodaeth am y cymorth dysgu ychwanegol a gynigiwn.

Y ffordd orau i chi ganfod os yw Coleg Penybont yn iawn i chi yw dod i Noswaith Agored. Cynhaliwn ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn lle gallwch sgwrsio am ein tiwtoriaid am y cwrs mae gennych ddiddordeb ynddo, gweld ein cyfleusterau rhagorol a chael gwybodaeth am ein gwasanaethau cymorth rhagorol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio gyda ni, cysylltwch â ni

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn