Mehefin 2023

Y Coleg yn ysgogi Pen-y-bont yn y Siop Godi yng nghanol y dref
29/06/2023
Y Coleg yn ysgogi Pen-y-bont yn y Siop Godi yng nghanol y dref

Ar ôl agor ei drysau ym mis Tachwedd 2022, caeodd Siop Godi Coleg Penybont ar 23 Mehefin yn dilyn rhediad llwyddiannus. Drwy gydol ei wyth mis o fodolaeth, bu’r Siop yn hyb i’r Coleg yng nghalon Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu man hamddenol ac anffurfiol i bobl gael cyngor gyrfaol, mynychu sesiynau blas, a dysgu […]

Darllen mwy
Academi STEAM yn ennill Gwobr ‘Mannau Dysgu Ysbrydoledig’
26/06/2023
Academi STEAM yn ennill Gwobr ‘Mannau Dysgu Ysbrydoledig’

Ddydd Iau 22 Mehefin, cafodd Coleg Penybont y fraint o dderbyn gwobr ‘Mannau Dysgu Ysbrydoledig’ yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2023. Roedd y seremoni, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Hilton yng Nghaerdydd, yn dathlu rhagoriaeth a chyflawniad yn y sector addysg yng Nghymru. Enwebwyd Academi STEAM y Coleg mewn dau gategori, gan gynnwys ‘Prosiect y Flwyddyn’ […]

Darllen mwy
Bwyty31 yn dathlu sgôr hylendid bwyd 5*
22/06/2023
Bwyty31 yn dathlu sgôr hylendid bwyd 5*

Mae bwyty Coleg Penybont, Bwyty31, wedi ennill sgôr hylendid 5 seren am ei safon uchel o ran cydymffurfio’n rheoleiddiol â chodau ymddygiad y diwydiant. Yn dilyn yr arolygiad diwethaf, canmolwyd tîm y bwyty ar eu gwaith o weithredu’r protocol rheoli diogelwch bwyd, ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’, gyda monitro clir a hyfforddiant rhagorol i staff.   […]

Darllen mwy
Cydnabod Pennaeth y Gymraeg am ei Chyfraniad Arbennig yng ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2023
21/06/2023
Cydnabod Pennaeth y Gymraeg am ei Chyfraniad Arbennig yng ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2023

Rydym wrth ein bodd bod Pennaeth Cymraeg y Coleg, Carys Swain, wedi ennill y wobr Cyfraniad Arbennig yng ngwobrau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol yn cydnabod ymdrechion a chyflawniadau myfyrwyr, prentisiaid ac addysgwyr ledled Cymru sydd wedi cyfrannu at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog bob blwyddyn. Mae’r wobr Cyfraniad Arbennig yn […]

Darllen mwy
Meithrinfa Ddydd yng Ngholeg Penybont yn cael ei chydnabod fel un o’r goreuon yng Nghymru
16/06/2023
Meithrinfa Ddydd yng Ngholeg Penybont yn cael ei chydnabod fel un o’r goreuon yng Nghymru

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae Meithrinfa Ddydd y Coleg wedi’i henwi’n un o’r 20 meithrinfeydd gorau yng Nghymru gan Wobrau Meithrinfeydd 2023. Gwelwch y rhestr lawn o feithrinfeydd gorau. Mae’r gwobrau blynyddol yn cydnabod y meithrinfeydd o’r radd flaenaf o bob rhanbarth o’r DU yn seiliedig ar adolygiadau rhieni a gofalwyr annibynnol. Er […]

Darllen mwy
Pennaeth i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd
09/06/2023
Pennaeth i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Jeremy Miles, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn gynharach yr wythnos hon, mae’r Coleg yn falch o gyhoeddi penodiad llwyddiannus ein Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol presennol, Simon Pirotte fel Prif Swyddog Gweithredol cyntaf y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) sydd newydd ei ffurfio. Y Comisiwn fydd yr […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023
09/06/2023
Coleg Penybont yn dathlu llwyddiannau eithriadol ei fyfyrwyr yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol 2023

Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Penybont un o ddigwyddiadau mwyaf disgwyliedig y flwyddyn academaidd, gan ddathlu cyflawniadau ei fyfyrwyr. Roedd Seremoni Gwobrwyo Flynyddol 2023, a gynhaliwyd yn Academi STEAM y Coleg ar 8 Mehefin, yn cydnabod ac yn anrhydeddu llwyddiannau eithriadol y myfyrwyr. Yn ystod y noson, cyflwynwyd 26 o wobrau nid yn unig i fyfyrwyr […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn