Cartref Syniadau

Ein tŷ arddangos carbon isel sydd newydd gael ei ôl-osod

Rydym wedi cwblhau’r gwaith ôl-osod yn llwyddiannus ar ein heiddo domestig 3 ystafell wely ar Gampws Pencoed. Mae’r eiddo sydd ar ei newydd wedd, o’r enw’r Cartref Syniadau, wedi cael ei drawsnewid yn dŷ arddangos carbon isel trawiadol ac mae wedi llwyddo i leihau ei allyriadau carbon 90% gan ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Er mwyn cychwyn y prosiect, fe wnaethom sicrhau Cyllid Cynnal a Chadw ac Offer Di-Garbon gan Lywodraeth Cymru yn 2022 fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y sector cyhoeddus yn sero net erbyn 2030. Gwnaed y gwaith ôl-osod uchelgeisiol ar y cyd â’r tîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel o Ysgol Pensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn elwa ar eu harbenigedd o ran ôl-osod tai.

Roedd i’r prosiect ddau nod canolog: creu eiddo cynaliadwy, ynni-effeithlon, a gosod addasiadau i gefnogi myfyrwyr o adran Sgiliau Byw’n Annibynnol y Coleg. Bellach wedi’i gwblhau, bydd yr eiddo’n cael ei ddefnyddio fel cyfleuster addysgu, gan alluogi myfyrwyr i weld cynaliadwyedd ar waith tra hefyd yn caniatáu iddynt ddatblygu sgiliau annibyniaeth pwysig mewn amgylchedd cartref. Bydd y Cartref Syniadau hefyd yn rhoi’r cyfle i ni ymgysylltu ymhellach â chwmnïau lleol, gan weithredu fel hyb hyfforddi lle darperir mewnwelediad gwerthfawr i’r hyn y mae technolegau newydd a datblygol yn gallu ei wneud.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod datblygu cynaliadwy, ym mhob maes, yn un o egwyddorion canolog y sefydliad. Yn 2018, Coleg Penybont oedd y coleg cyntaf yng Nghymru i lofnodi Cytundeb Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) y Cenhedloedd Unedig, gan ymrwymo i gyflwyno adroddiadau gorfodol ar lefel ryngwladol.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn