Diogelu

Rydym yn ymroddedig i gadw ein myfyrwyr yn ddiogel rhag anaf, a all gynnwys cam-driniaeth, perygl ar-lein, esgeulustod neu radicaleiddio.

Rydym yn annog yr holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i gydnabod arwyddion niwed/cam-driniaeth posibl a throsglwyddo pryderon i’r Tîm Llesiant Myfyrwyr ar y cyfle cynharaf.

Uwch Arweinydd Dynodedig Diogelu Joe Baldwin | jbaldwin@bridgend.ac.uk – 01656 302302 est. 575

Dirprwy Arweinydd Dynodedig Diogelu Samantha Gunnarsson | sgunnarsson@bridgend.ac.uk – 01656 302302 ext. 487

Swyddogion Llesiant (Swyddogion Diogelu Dynodedig)
John Morgan: 07973 716794
Mandy Shepherd: 07971 670504
Karen Phillips: 07800 598090

Gallwch hefyd gysylltu â’r Tîm Llesiant Myfyrwyr ar 01656 302302 est. 488 neu ar wellbeing@bridgend.ac.uk.

Dyma nifer o weithgareddau a gweithdrefnau allweddol sydd wedi ein galluogi i gryfhau ein dulliau o ddiogelu a llesiant.

  • Hyfforddiant recriwtio mwy diogel a gyflwynir i reolwyr sy’n recriwtio ar draws y sefydliad gan NSPCC Cymru
  • Cymeradwyaeth uchel gan asesiad Beacon y Gymdeithas Colegau ar gyfer Iechyd a Llesiant Meddwl. Mae Coleg Penybont yn awr ar ail gam yr asesiad ac yn disgwyl canlyniadau i glywed am le posibl ar y rhestr fer
  • Derbyn achrediad QCSC ar gyfer cymorth Gofalwr Ifanc
  • Cyflwyno rhaglen cydnerthedd ‘Bloom’, rhaglen i bobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig, a gyllidir gan Grŵp Bancio Lloyd.
  • Disgwylir i bob dysgwr, aelod o staff ac ymwelydd wisgo laniard/bathodyn adnabod bob amser, ar bob campws
  • Pob ymwelydd allanol i gofrestru eu manylion ar-lein i gadarnhau eu presenoldeb, yr aelod o staff y mae’n cwrdd â nhw a pha mor hir y disgwylir iddynt fod ar y safle
  • Mae’n rhwydd adnabod y Tîm Llesiant drwy eu laniard porffor a’u dillad porffor.
  • Cyflwynir sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth ychwanegol i staff a myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth am yr Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb a’r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn