Academi Ddyfodol Gynaliadwy Werdd

Ein nod yw rhoi’r sgiliau i’n myfyrwyr fod yn llwyddiannus yn eu gyrfa, gan gynnwys yr economi werdd sy’n datblygu’n gyflym. Rydym am i’n myfyrwyr gyfrannu’n gadarnhaol at genedlaethau’r presennol a’r dyfodol a Chymru Gryfach, Decach a Gwyrddach.

Mae nifer y rolau a chyfleoedd gyrfa yn y maes hwn yn amrywiol, a adlewyrchir yn ein cyrsiau sydd â sero net, cynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol wedi’u hintegreiddio iddynt. Mae rhai sectorau’n chwilio fwy am ymgeiswyr â ‘sgiliau gwyrdd’ – y wybodaeth a’r gwerthoedd sydd eu hangen i ddatblygu a chefnogi cymdeithas gynaliadwy sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon. P’un a hoffech gynyddu eich gwybodaeth am gynaliadwyedd trwy astudio rhai modiwlau pwrpasol neu os hoffech astudio rhaglen gyfan sy’n ymroddedig i sgiliau gwyrdd, mae gennym ystod o gyrsiau ar gael.

Dysgwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yng Ngholeg Penybont.

Mae’r cyrsiau a restrir isod yn rhan o’r rhaglen Cyfrif Dysgu Personol (PLA). Wedi’u hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, mae cyrsiau PLA yn darparu dysgu hyblyg a chymwysterau a all helpu i roi hwb i’ch gyrfa mewn sectorau blaenoriaeth. Gwiriwch a yw’n gymwys ar gyfer Cyfrifon Dysgu Personol.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn