Cyn-chwaraewyr yr Academi

Scott Baldwin

Un o’r chwaraewyr cyntaf i ymuno â’r academi, newidiodd Scott rhwng yr ail reng a’r rheng flaen tra’n chwarae i Bridgend Ravens. Fodd bynnag, unwaith iddo ymuno â’r Gweilch fe setlodd o’r diwedd ar safle’r bachwr, gan arwain iddo ennill dros 30 o gapiau i Gymru. Bellach mae Scott wedi ymddeol fel chwaraewr, ac mae’n hyfforddi yn Uwch Gynghrair Lloegr gyda Newcastle Falcons.

Lloyd Ashley

Cynrychiolodd Lloyd y Gweilch yn ystod ei gyfnod yn y Coleg cyn mynd ymlaen i ennill capiau rhyngwladol i Gymru ar lefelau dan-18 a dan-20. Ar ôl gorffen ei gwrs, aeth Lloyd ymlaen i arwyddo ei gytundeb proffesiynol cyntaf gyda’r un tîm, gan wneud dros 150 o ymddangosiadau ar draws ei yrfa. Ers hynny mae Lloyd wedi lansio ei wasanaeth iechyd meddwl a llesiant ei hun o’r enw ‘Living Well with Lloyd Ashley’ (LWLA).

Huw Rogers

Chwaraeodd Huw fel mewnwr yn y Coleg cyn mynd i’r brifysgol. Yma y bu’n arbenigo mewn Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon, gan adeiladu ar ei wybodaeth o fod yn chwaraewr ac o astudio am ei BTEC. Symudodd Huw ymlaen i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru lle cafodd ei aseinio i Glwb Rygbi Casnewydd yn yr Uwch Gynghrair. Bellach mae ei foeseg waith a’i lygad dadansoddol craff wedi arwain iddo gael ei gyflogi’n llawn amser gan Rygbi Caerdydd, lle mae’n rhoi adborth i’w chwaraewyr yng nghynghrair yr URC.

Owen Watkin

Fe wnaeth Owen, mab i gyn-chwaraewr Pen-y-bont a Maesteg Paul Watkin, arwyddo contract proffesiynol gyda’r Gweilch, tîm y mae wedi bod gyda nhw ers ei arddegau. Mae Owen wedi cynrychioli Cymru dros 30 o weithiau yn ystod ei yrfa, gan ennill y gamp lawn a chwarae yn rownd gynderfynol Cwpan y Byd.

Matthew Thomas

Ar ôl bod â diddordeb brwd mewn chwaraeon a maethiad ers ei gyfnod yn y Coleg, dilynodd Matthew radd Meistr mewn Maethiad yn y brifysgol. Fe weithiodd gyda’r Gweilch a Chlwb Pêl-droed Abertawe cyn iddo gael ei recriwtio gan glwb Brighton & Hove Albion lle mae’n gweithio fel maethegydd ar hyn o bryd.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn