Newyddion diweddaraf

Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig
05/12/2022
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill y teitl Darparwr Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn ar gyfer sefydliadau mawr yn seremoni wobrwyo ddiweddaraf y Sefydliad […]

Darllen mwy
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref
21/10/2022
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref

Mae Coleg Penybont wedi rhannu gwybodaeth yn ddiweddar am ei gynlluniau uchelgeisiol i adeiladu campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynllun yn […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg
20/10/2022
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg

Heddiw ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, â Choleg Penybont i ymweld ag un o’r Biwroau Cyflogaeth a Menter, a ariennir gan Lywodraeth Cymru […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da
28/08/2022
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da

Cafodd Coleg Penybont ei gynnwys yn 25 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y Deyrnas Unedig’, gan fod yn rhif 22 yn y rhestr […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang
13/07/2022
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang

Yn dilyn arolwg llawn gan Estyn, Arolygydd ei Mawrhydi, ym mis Mawrth 2022, cafodd canlyniadau adroddiad terfynol Coleg Penybont eu cyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r […]

Darllen mwy
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc
08/06/2022
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae Cynllun Kickstart y Llywodraeth yn darparu cyllid i greu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn risg o ddiweithdra […]

Darllen mwy
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
28/03/2022
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru Roedd Coleg Penybont yn un o ddim ond chwe coleg ledled Cymru a ddewiswyd ar gyfer ffrydio […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy
24/03/2022
Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy, llwybr awyr agored artistig o amgylch Porthcawl a gynhelir rhwng 8 Ebrill a […]

Darllen mwy
Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu
14/12/2021
Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu

Rydym yn falch i gyhoeddi y cafodd Jeff Greenidge ei benodi’n ddiweddar i fod yn Gadeirydd y Corff Llywodraethu yng Ngholeg Penybont. Mae Jeff yn […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn