Ein hallyriadau carbon a’n trywydd o ran carbon sero net hyd at 2030

Mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2030 er mwyn cyd-fynd â Chytundeb Paris i gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5°C yn uwch na lefelau cyn-ddiwydiannol. Mae hyn yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol sy’n darparu llwybr eglur i sefydliadau ei dilyn i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a thrwy hynny atal effeithiau gwaethaf newid hinsawdd.

Mae sero net yn cyfeirio at y cydbwysedd rhwng faint o nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu cynhyrchu a faint sy’n cael eu tynnu o’r atmosffer. Pan nad yw’r hyn yr ydym yn ei ychwanegu yn fwy na’r hyn yr ydym yn ei dynnu, byddwn yn cyrraedd sero net. Mae sero net yn canolbwyntio ar leihau allyriadau carbon cymaint â phosibl yn gyntaf, a dim ond gwrthbwyso CO2 gweddilliol anochel fel y dewis olaf.

Cwmpas Adrodd ar Allyriadau (Protocol Nwyon Tŷ Gwydr)Ffynhonnell Allyriadau’r Nwyon Tŷ GwydrCyfanswm Allyriadau’r Nwyon Tŷ Gwydr (tunnell o CO2e)  Canran o Gyfanswm Allyriadau’r Nwyon Tŷ Gwydr (%)
Cwmpas 1 Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Uniongyrchol)Defnydd o nwy naturiol770.2848.26%
Fflyd cerbydau (Ceir)16.521.03%
Cwmpas 1 Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (tCO2e)786.8049.29%
Cwmpas 2 Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Anuniongyrchol Ynni)Defnydd o drydan ar sail lleoliad493.8530.94%
Defnydd o drydan ar sail y farchnad0.000.00%
Cwmpas 2 Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (tCO2e)493.8530.94%
Cwmpas 3 Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Anuniongyrchol Arall)Trosglwyddo a dosbarthu trydan11.370.71%
Gwaredu a thrin gwastraff4.510.28%
Fflyd lwyd17.011.07%
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr o’r Ffynnon i’r Tanc 282.5817.70%
Cwmpas 3 Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (tCO2e)315.4719.76%
Cyfanswm yr Allyriadau (tCO2e)1,596.12100%
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr fesul metr sgwâr GIFA (tCO2e/m2)0.03

Trywydd Allyriadau Carbon hyd at 2030

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn