Campws newydd yng nghanol y dref

Mae gennym gynlluniau i agor datblygiad newydd 13,100 medr sgwâr yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn cynnwys dau adeilad newydd yn Cheapside fydd â chyfleusterau rhagorol ar gyfer addysgu a dysgu, yn cynnwys theatr, salonau gwallt a herddwch, stiwdios recordio a dawns, gweithdai dylunio, a mwy.

Bydd y datblygiad newydd yn ad-leoli ein cyfleusterau sydd ar hyn o bryd yng Nghampws Heol y Bontfaen. Cliciwch chwarae i weld y fideo:

“Bydd gan y buddsoddiad hwn, a gaiff ei ariannu’n rhannol gan Raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, rôl allweddol wrth adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, cefnogi busnesau lleol a defnyddio cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus i’r dref.

“This investment, part funded by the Welsh Government’s Sustainable Communities for Learning Programme, will play a key role in the regeneration of Bridgend town centre, supporting local businesses and utilising public transport links into the town.”

Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn