Coleg Penybont yn cipio Aur yng Ngwobrau Heist

Mae Coleg Penybont wrth ei fodd o fod wedi ennill gwobr Aur am y Profiad Digwyddiad Gorau yng Ngwobrau Heist eleni, sy’n dathlu rhagoriaeth o ran Marchnata a Chyfathrebu mewn Addysg ledled y DU.

Cynhaliwyd y seremoni yn Kimpton Clocktower Hotel ym Manceinion, a mynychodd dros 600 o broffesiynolion o’r sectorau Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU). Ar draws yr holl gategorïau, roedd Coleg Penybont yn un o ddim ond pedwar coleg AB yn y Deyrnas Unedig i fod ar y rhestr fer, ac yn un o ddim ond tri sefydliad o Gymru, ochr yn ochr â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.

Rhoddwyd y Coleg ar y rhestr fer ar gyfer y wobr yn dilyn ei waith y llynedd yn Skills Cymru, digwyddiad sgiliau, gyrfaoedd a phrentisiaethau blaenllaw yng Nghaerdydd. Trefnodd y Coleg ei stondin ar ffurf siop gyrfaoedd lle’r oedd myfyrwyr yn gallu archwilio’r amrywiaeth eang o gyrsiau a phrentisiaethau oedd ar gael.

Bwriad y stondin oedd cynnig profiad hollol ddwyieithog a rhyngweithiol i’r mynychwyr wrth fod yn ystyriol o’r effaith amgylcheddol, yn unol â gweledigaeth y Coleg i fod yn sero net erbyn 2030. Oherwydd y ffactorau allweddol hyn, chwiliodd y tîm am ateb digidol.

“Prosiect creadigol gwych a gyflwynodd rywbeth arloesol ar gyllideb fach. Canmolodd y beirniaid Goleg Penybont am gael effaith wirioneddol a darparu profiad gwych, a oedd yn cyd-fynd ag egwyddorion cynaliadwyedd cyffredinol y Coleg.”

Sylwadau’r beirniaid, Heist Awards

Fe wnaeth y stondin, a oedd yn brosiect cwbl gydweithredol, ofyn am sgiliau arbenigol o dimau gwahanol ar draws y Coleg. Trwy roi datrysiad TG pwrpasol ar waith, roedd ymwelwyr yn gallu mwynhau profiad di-dor a phersonoledig yn y digwyddiad.

Dimensiwn ychwanegol i’r stondin oedd iddi gefnogi mudiadau elusennol, gan efelychu’r profiad archfarchnad ymhellach. Roedd pob ymwelydd yn gallu dewis elusen i’w chefnogi o restr o dri: Head Above The Waves, YoungMinds a Llamau, gyda phob un o’r tri yn cyd-fynd ag amcan craidd y Coleg o gefnogi pobl ifanc. Gwnaeth y Coleg gyfraniad i bob elusen yn dilyn y digwyddiad.

“Mae’n fraint i ni gael ein cydnabod ymhlith cymaint o sefydliadau AU – sy’n dyst i waith caled a gweledigaeth arloesol y tîm. Rydyn ni bob amser yn ceisio rhoi anghenion y myfyrwyr yn gyntaf, a lluniwyd y siop gyrfaoedd gyda nhw mewn golwg, gan arwain at ffordd hwyliog ac ysgogol i ymwelwyr wireddu eu nodau.”

George Mattock, Arweinydd Creadigol yng Ngholeg Penybont

Mae Gwobrau Heist yn seremoni flynyddol a gynhelir gan Havas People – Education, sydd wedi cefnogi’r sector addysg ers dros 30 mlynedd. Gweler y rhestr lawn o gategorïau ac enillwyr yn llyfryn enillwyr Gwobrau Heist 2023.

Bydd Coleg Penybont yn dychwelyd i Skills Cymru yn ddiweddarach eleni, pan fydd yn cael ei gynnal yn Arena Motorpoint Caerdydd ar 10 ac 11 Hydref.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn