Arwain gyda’r dyfodol mewn golwg

Mae arweinwyr eithriadol yn deall nad oes unrhyw berson, cymuned na busnes yn goroesi heb fod yn wydn. Yr allwedd i gynaliadwyedd yw gwella gwytnwch y gymdeithas gan roi sylw a pharch dyledus at natur – dyma’r sylfaen hollbwysig ar gyfer adeiladu busnes a bywydau ac sy’n darparu gofod diogel a chyfiawn i’r ddynoliaeth gyfan. Gwyddom oll ein bod yn wynebu argyfwng hinsawdd ac ecolegol ond rydym hefyd yn gwybod yn union beth sydd angen i ni ei wneud i fynd i’r afael ag ef.

Strategaeth Allweddol

Mwy o ddylanwad ar y lefel genedlaethol a rhyngwladol; arwain, arloesi, ac aros ar y blaen

Strategaeth Allweddol

Mwy o lais ar y lefel gymdeithasol; cydweithio a chreu partneriaethau gyda phobl a sefydliadau sy’n meddwl mewn ffordd foesegol

Strategaeth Allweddol

Gwella cydnabyddiaeth ac ymgysylltiad â chymunedau lleol; bod yn sefydliad ‘angor’; gwella gwydnwch cymunedol a sefydliadol

Gwneud y dewisiadau cywir a gwneud yr hyn y gwyddom sy’n iawn

  1. Dysgu ac addysgu ar gyfer economi gylchol, carbon isel; addysg ar gyfer cynaliadwyedd i bawb.
  2. Defnyddio marchnata creadigol i arwain newid.
  3. Rhaid inni gyrraedd y nod o allyriadau carbon sero net erbyn 2030; dyma’r her fyd-eang fwyaf ac mae angen arweinyddiaeth wirioneddol eithriadol.
  4. Adeiladu adeiladau, cartrefi a lleoedd mwy cynaliadwy.
  5. Prynu cynaliadwy; caffael cynaliadwy a chyllid/cyfrifo ar gyfer cynaliadwyedd; lleihau llygredd a gwastraff yn ei holl ffurfiau; ‘prynu ein ffordd i fyd gwell’.
  6. Adfer natur; byw; pwrpas y busnes; creu tu allan sy’n rhyfeddol fel y gallwn deimlo’n rhyfeddol y tu fewn.
  7. Sicrhau cynhwysiant, cyfleoedd cyfartal a hygyrchedd i bawb.
  8. Gweithio gydag eraill i gyflawni nodau cyffredin; partneriaethau a chydweithio.
  9. Sicrhau iechyd a llesiant o’r lefel uchaf i bawb.
Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn