Y Gymraeg

Rydym yn ymroddedig i alluogi’r defnydd o’r Gymraeg a dathlu ein diwylliant a threftadaeth. Mae’r coleg yn cydnabod ei ddyletswyddau pwysig dan Safonau’r Gymraeg a’r hawliau y maent yn eu rhoi i’n myfyrwyr, staff a’r rhai sy’n derbyn gwasanaethau gan y coleg.

Mae digwyddiadau ar draws y coleg yn amrywio o ddathlu achlysuron fel Diwrnod Shwmae, Dydd Santes Dwynwen a Dydd Gŵyl Dewi i’r Clwb Brecwast a’r Clwb Cinio – cyfle i gwrdd â myfyrwyr eraill a staff sy’n siarad Cymraeg, neu sy’n dysgu’r iaith. Mae hefyd gyfle i ennill cymwysterau ychwanegol yn y Gymraeg.

Os hoffech chi gynnal neu ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, gallwch siarad â thiwtor eich cwrs neu gysylltu â Phennaeth y Gymraeg, Carys Swain, ar cswain@bridgend.ac.uk.

Dilynwch @ColegPenybont ar Twitter i gael y newyddion a gwybodaeth diweddaraf am weithgareddau Cymraeg ar draws y Coleg.

Ein hymrwymiad i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg

Yn unol gyda Safonau’r Gymraeg, rydym yn ymroddedig i roi mynediad cyfartal i wasanaethau a phrofiadau yng Ngholeg Penybont i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr sy’n siarad Cymraeg.

Gwnawn ein gorau i gydymffurfio gyda holl Safonau’r Gymraeg ac i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i unrhyw un sy’n dewis cyfathrebu gyda ni neu ddefnyddio ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’n bwysig eich bod yn gadael i ni wybod os teimlwch nad ydym wedi medru rhoi’r gwasanaeth yn y Gymraeg y byddech yn ei ddisgwyl, fel y nodir o fewn y safonau, fel y gallwn gymryd camau i unioni pethau.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn