Y Gymraeg

Rydym yn ymroddedig i alluogi’r defnydd o’r Gymraeg a dathlu ein diwylliant a threftadaeth. Mae’r coleg yn cydnabod ei ddyletswyddau pwysig dan Safonau’r Gymraeg a’r hawliau y maent yn eu rhoi i’n myfyrwyr, staff a’r rhai sy’n derbyn gwasanaethau gan y coleg.

Mewn cydweithrediad â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae Coleg Penybont wedi sefydlu Tîm Cymraeg i gefnogi myfyrwyr o fewn meysydd blaenoriaeth gan gynnwys Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Chwaraeon, Diwydiannau’r Tir a’r Diwydiannau Creadigol. Mae Tîm y Gymraeg yn gallu gweithio gyda myfyrwyr ar sail 1:1 i sicrhau bod y myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn gallu parhau i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg. Mae Tîm y Gymraeg hefyd yn gallu helpu myfyrwyr sydd efallai wedi dysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, fel y gallant gymhwyso gwybodaeth flaenorol mewn cyd-destun galwedigaethol e.e. bydd myfyrwyr Gofal Plant yn dysgu geiriau ac ymadroddion allweddol yn unol â Chwricwlwm newydd Cymru.

Mae digwyddiadau ar draws y coleg yn amrywio o ddathlu achlysuron fel Diwrnod Shwmae, Dydd Santes Dwynwen a Dydd Gŵyl Dewi i’r Clwb Brecwast a’r Clwb Cinio – cyfle i gwrdd â myfyrwyr eraill a staff sy’n siarad Cymraeg, neu sy’n dysgu’r iaith. Mae hefyd gyfle i ennill cymwysterau ychwanegol yn y Gymraeg.

Os hoffech chi gynnal neu ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, gallwch siarad â thiwtor eich cwrs neu gysylltu â Thîm y Gymraeg trwy ebostio cymraeg@penybont.ac.uk.

Gallwch ddilyn @ColegPenybont ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau Cymraeg ar draws y Coleg.

Dysgu Cymraeg

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau ar-lein ac yn lleol ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Os hoffech chi ddysgu neu wella eich Cymraeg, gall Dysgu Cymraeg Morgannwg helpu. Gydag amrywiaeth o gyrsiau ar gael, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth sy’n addas i chi.

Noder fod rhai cyrsiau Dysgu Cymraeg yn cael eu cynnal ar ein campysau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Pen-coed a Heol y Frenhines. Bydd angen i chi gysylltu â Dysgu Cymraeg yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth:

dysgucymraeg.cymru
Prifysgol De Cymru
Trefforest
Pontypridd
CF37 1DL

dysgucymraeg@decymru.ac.uk
01443 483600

Ein hymrwymiad i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg

Yn unol gyda Safonau’r Gymraeg, rydym yn ymroddedig i roi mynediad cyfartal i wasanaethau a phrofiadau yng Ngholeg Penybont i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr sy’n siarad Cymraeg.

Gwnawn ein gorau i gydymffurfio gyda holl Safonau’r Gymraeg ac i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i unrhyw un sy’n dewis cyfathrebu gyda ni neu ddefnyddio ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’n bwysig eich bod yn gadael i ni wybod os teimlwch nad ydym wedi medru rhoi’r gwasanaeth yn y Gymraeg y byddech yn ei ddisgwyl, fel y nodir o fewn y safonau, fel y gallwn gymryd camau i unioni pethau.

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Employability
Engineering
English
Equine
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Literacy
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Numeracy
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Welsh
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn