Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Addysg Sylfaenol i Oedolion
Addysgu ac Addysg
Adeiladu
Amaethyddiaeth, Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
Arlwyo a Lletygarwch
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Astudiaethau Plentyndod
Busnes a Chyfrifeg
Camu Ymlaen
Ceffylau
Celf, Dylunio a Chyfryngau Creadigol
Cerbyd Modur
Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio
Chwaraeon
Coleg Cymunedol
Cwnsela
Cyfrifiaduro, TG a Seiber
Dylunio Gerddi a Thirlunio Proffesiynol
ESOL
Gofal Anifeiliaid
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol
Gwasanaethau Brys, mewn Lifrai a Chyhoeddus
Gwyddoniaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ieithoedd
Logisteg
Mathemateg
Mynediad i Addysg Uwch
NPTC
Peirianneg
Saesneg
Seicoleg
Sgiliau
Sgiliau Byw Annibynnol
Teithio a Thwristiaeth
Troseddeg
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch

Addysg Oedolion

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer oedolion, o gyrsiau rhan-amser mewn Saesneg a Mathemateg, i gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch neu gyrsiau hobi a hamdden drwy ein Coleg Cymunedol. Cynlluniwyd y rhaglenni hyn i helpu oedolion i ddysgu neu wella eu sgiliau presennol, ennill cymwysterau ar gyfer cynnydd gyrfa neu ddim ond i ddechrau hobi newydd.

Os ydych yn 19+ oed ac yn byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gallech astudio cyrsiau am ddim gyda ni i feithrin eich hyder gyda rhifau ac ennill cymhwyster drwy’r cynllun Lluosi.

Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn