Newyddion a Digwyddiadau

Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf
11/10/2023
Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf

Roedd yn bleser cynnal digwyddiad Brecwast Busnes cyntaf y Coleg bore yma, cyfle i fusnesau ac entrepreneuriaid ddod at ei gilydd, rhwydweithio a darganfod cyfleoedd […]

Darllen mwy
Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned
05/10/2023
Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned

Yn gynharach yr wythnos hon, ymunodd Coleg Penybont â phartneriaid addysg bellach ac uwch eraill i gryfhau’r berthynas rhwng darparwyr addysg a’r gymuned. Gyda chefnogaeth […]

Darllen mwy
Coleg a Phrif Swyddog Gweithredol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cynhwysol mawreddog
20/09/2023
Coleg a Phrif Swyddog Gweithredol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cynhwysol mawreddog

Rydym yn blesd iawn ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yng Ngwobrau Cynhwysol 2023, un o ddathliadau gwobrau amrywiaeth uchaf ei […]

Darllen mwy
Penodi pennaeth benywaidd am y tro cyntaf yn hanes y Coleg
01/09/2023
Penodi pennaeth benywaidd am y tro cyntaf yn hanes y Coleg

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Vivienne Buckley wedi cael ei phenodi’n Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol benywaidd cyntaf Coleg Penybont; carreg filltir bwysig wrth inni […]

Darllen mwy
Cofeb S.S. Samtampa:  Cymuned yn uno i gofio hanes morwrol Porthcawl
31/08/2023
Cofeb S.S. Samtampa: Cymuned yn uno i gofio hanes morwrol Porthcawl

Ar 30 Awst, codwyd cerflun coffa ysbrydoledig ym Mae Rest, Porthcawl i goffau’r dynion a gollodd eu bywydau yn llongddrylliad yr S.S. Samtampa ar Ebrill […]

Darllen mwy
Arbenigwr ymddygiad blaenllaw yn dyfarnu statws partner AB cyntaf i Goleg Penybont
15/08/2023
Arbenigwr ymddygiad blaenllaw yn dyfarnu statws partner AB cyntaf i Goleg Penybont

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn statws partner gyda ‘When The Adults Change’ (WTAC) fel Coleg Addysg Bellach (AB), y cyntaf a roddwyd […]

Darllen mwy
Coroni darlithydd Amaethyddiaeth yn Ffermwraig y Flwyddyn Cymru
04/08/2023
Coroni darlithydd Amaethyddiaeth yn Ffermwraig y Flwyddyn Cymru

Mae Katie-Rose Davies, Darlithydd Amaethyddiaeth yng Ngholeg Penybont, wedi cael ei chydnabod am ei chyfraniad eithriadol i amaethyddiaeth yng Nghymru, gan ennill y teitl ‘Ffermwraig […]

Darllen mwy
Myfyrwyr yn cael eu dewis i arddangos gwaith yn nigwyddiad ‘Origins Creatives’ UAL
01/08/2023
Myfyrwyr yn cael eu dewis i arddangos gwaith yn nigwyddiad ‘Origins Creatives’ UAL

Dewiswyd myfyrwyr Celfyddydau Digidol o Goleg Penybont i arddangos eu gwaith yn Origins Creatives 2023, y dathliad blynyddol o gyflawniad myfyrwyr a gynhelir gan Brifysgol […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cipio Aur yng Ngwobrau Heist
28/07/2023
Coleg Penybont yn cipio Aur yng Ngwobrau Heist

Mae Coleg Penybont wrth ei fodd o fod wedi ennill gwobr Aur am y Profiad Digwyddiad Gorau yng Ngwobrau Heist eleni, sy’n dathlu rhagoriaeth o […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn