Newyddion a Digwyddiadau

Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da
28/08/2022
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da

Cafodd Coleg Penybont ei gynnwys yn 25 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y Deyrnas Unedig’, gan fod yn rhif 22 yn y rhestr […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang
13/07/2022
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang

Yn dilyn arolwg llawn gan Estyn, Arolygydd ei Mawrhydi, ym mis Mawrth 2022, cafodd canlyniadau adroddiad terfynol Coleg Penybont eu cyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r […]

Darllen mwy
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc
08/06/2022
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae Cynllun Kickstart y Llywodraeth yn darparu cyllid i greu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn risg o ddiweithdra […]

Darllen mwy
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
28/03/2022
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru Roedd Coleg Penybont yn un o ddim ond chwe coleg ledled Cymru a ddewiswyd ar gyfer ffrydio […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy
24/03/2022
Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy, llwybr awyr agored artistig o amgylch Porthcawl a gynhelir rhwng 8 Ebrill a […]

Darllen mwy
Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu
14/12/2021
Penodi Jeff Greenidge yn Gadeirydd newydd y Corff Llywodraethu

Rydym yn falch i gyhoeddi y cafodd Jeff Greenidge ei benodi’n ddiweddar i fod yn Gadeirydd y Corff Llywodraethu yng Ngholeg Penybont. Mae Jeff yn […]

Darllen mwy
Agor Academi STEAM yn swyddogol
21/10/2021
Agor Academi STEAM yn swyddogol

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gyhoeddi agoriad swyddogol ei Academi STEAM, adeilad newydd cyffrous o’r math diweddaraf fydd yn darparu cyfleusterau addysgu, dysgu […]

Darllen mwy
Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein
29/09/2021
Dathlu gweithio partneriaeth mewn Seremoni Wobrwyo Flynyddol ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn yn ddiweddar mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau […]

Darllen mwy
Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein
24/09/2021
Myfyrwyr talentog yn dathlu mewn seremoni wobrwyo ar-lein

Roedd Coleg Penybont yn falch tu hwnt i gynnal un o’i ddigwyddiadau mwyaf o’r flwyddyn mewn seremoni rithiol swmpus, a alluogodd enillwyr gwobrau a’u gwesteion […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn