Newyddion a Digwyddiadau

Coleg Penybont yn arwyddo Siarter Rhianta Corfforaethol
06/12/2023
Coleg Penybont yn arwyddo Siarter Rhianta Corfforaethol

Mae Coleg Penybont wedi arwyddo Siarter Rhianta Corfforaethol Llywodraeth Cymru. Mae’r Siarter yn ailddatgan ymrwymiad y Coleg i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â […]

Darllen mwy
Gwobr Cymrodoriaeth Coleg Penybont 2023 yn cael ei chyflwyno i Ingrid Lestrade
25/11/2023
Gwobr Cymrodoriaeth Coleg Penybont 2023 yn cael ei chyflwyno i Ingrid Lestrade

Mae’n bleser gennym groesawu tri gwestai nodedig o Dde Affrica, sy’n ymweld â’r Coleg fel rhan o ddatblygiad parhaus partneriaeth sefydliadol. Trwy’r bartneriaeth, rydym yn […]

Darllen mwy
Coleg wedi’i ail-achredu ar gyfer Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr
02/11/2023
Coleg wedi’i ail-achredu ar gyfer Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cyflawni ail-achrediad Safon Ansawdd y Ffederasiwn Gofalwyr mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS), gan ddangos ein hymrwymiad fel Coleg […]

Darllen mwy
Leonard Cheshire yn sgwrsio gyda Choleg Penybont ac Aelodau o’r Senedd
24/10/2023
Leonard Cheshire yn sgwrsio gyda Choleg Penybont ac Aelodau o’r Senedd

Roedd yn bleser gennym groesawu’r cynrychiolwyr o Leonard Cheshire, Roxanne a Joshua, a Sarah Murphy AS a Huw Irranca-Davies AS i’r Academi STEAM, fel rhan […]

Darllen mwy
Swyddog Entrepreneuriaeth yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr EEUK
20/10/2023
Swyddog Entrepreneuriaeth yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr EEUK

Mae Ruth Rowe, Swyddog Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Penybont, wedi cael ei hethol i fwrdd cyfarwyddwyr Enterprise Educators UK (EEUK). Cefnogwyd enwebiad Ruth gan broffesiynolion Addysg […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf
11/10/2023
Coleg Penybont yn lansio ei Frecwast Busnes cyntaf

Roedd yn bleser cynnal digwyddiad Brecwast Busnes cyntaf y Coleg bore yma, cyfle i fusnesau ac entrepreneuriaid ddod at ei gilydd, rhwydweithio a darganfod cyfleoedd […]

Darllen mwy
Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned
05/10/2023
Partneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng addysg a’r gymuned

Yn gynharach yr wythnos hon, ymunodd Coleg Penybont â phartneriaid addysg bellach ac uwch eraill i gryfhau’r berthynas rhwng darparwyr addysg a’r gymuned. Gyda chefnogaeth […]

Darllen mwy
Coleg a Phrif Swyddog Gweithredol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cynhwysol mawreddog
20/09/2023
Coleg a Phrif Swyddog Gweithredol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cynhwysol mawreddog

Rydym yn blesd iawn ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yng Ngwobrau Cynhwysol 2023, un o ddathliadau gwobrau amrywiaeth uchaf ei […]

Darllen mwy
Penodi pennaeth benywaidd am y tro cyntaf yn hanes y Coleg
01/09/2023
Penodi pennaeth benywaidd am y tro cyntaf yn hanes y Coleg

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Vivienne Buckley wedi cael ei phenodi’n Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol benywaidd cyntaf Coleg Penybont; carreg filltir bwysig wrth inni […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn