2022

Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig
05/12/2022
Coleg Penybont yn cipio’r wobr fawr yn seremoni wobrwyo’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill y teitl Darparwr Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn ar gyfer sefydliadau mawr yn seremoni wobrwyo ddiweddaraf y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Roedd Cinio 75-mlwyddiant y Llywydd, a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Byd Natur yn Llundain ar 22 Tachwedd, yn cydnabod arweinwyr eithriadol o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. […]

Darllen mwy
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref
21/10/2022
Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu campws newydd yng nghanol y dref

Mae Coleg Penybont wedi rhannu gwybodaeth yn ddiweddar am ei gynlluniau uchelgeisiol i adeiladu campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynllun yn cynnwys dymchwel safle’r orsaf heddlu bresennol yn Cheapside a fydd yn wag yn fuan, ynghyd â dymchwel hen faes parcio aml-lawr condemniedig nad yw’n weithredol mwyach. Uchelgais y Coleg yw […]

Darllen mwy
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg
20/10/2022
Gweinidog yr Economi yn ymweld â hyb gyrfaoedd a menter y coleg

Heddiw ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, â Choleg Penybont i ymweld ag un o’r Biwroau Cyflogaeth a Menter, a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Warant i Bobl Ifanc. Mae’r warant yn ymrwymiad allweddol gan Lywodraeth Cymru i bawb dan 25 oed sy’n byw yng Nghymru, i’w cefnogi nhw i gael lle […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da
28/08/2022
Coleg Penybont yn cael cydnabyddiaeth hynod fel cyflogwr da

Cafodd Coleg Penybont ei gynnwys yn 25 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y Deyrnas Unedig’, gan fod yn rhif 22 yn y rhestr Cwmnïau Gorau a gyhoeddwyd ddydd Gwener diwethaf. Y Coleg yw’r unig sefydliad addysgol yn rhestr y 25 uchaf, gan hefyd ennill rhif 8 yng nghategori ‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang
13/07/2022
Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang

Yn dilyn arolwg llawn gan Estyn, Arolygydd ei Mawrhydi, ym mis Mawrth 2022, cafodd canlyniadau adroddiad terfynol Coleg Penybont eu cyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r adroddiad, y gellir ei weld yma, yn dangos y diwylliant cefnogol a chynhwysol clir ar gyfer dysgwyr a staff yn y Coleg. Rydym yn parhau i adeiladu ar y canlyniad […]

Darllen mwy
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc
08/06/2022
Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae Cynllun Kickstart y Llywodraeth yn darparu cyllid i greu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn risg o ddiweithdra hirdymor. Mae Coleg Penybont yn falch i gymryd rhan yn y cynllun ac mae eisoes wedi creu nifer fawr o swyddi gwag ers lansio’r cynllun ym mis Medi 2020. Cyfleoedd […]

Darllen mwy
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
28/03/2022
Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru Roedd Coleg Penybont yn un o ddim ond chwe coleg ledled Cymru a ddewiswyd ar gyfer ffrydio Gwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn fyw ar noswaith 17 Mawrth. Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, drwy Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, yw codi proffil sgiliau yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle […]

Darllen mwy
Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy
24/03/2022
Coleg Penybont yn cefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy

Mae Coleg Penybont yn falch iawn i gefnogi Llwybr Ci gyda Snoopy, llwybr awyr agored artistig o amgylch Porthcawl a gynhelir rhwng 8 Ebrill a 5 Mehefin eleni. Gan weithio gyda Wild in Art, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Snoopy – cyfaill Charlie Brown yng nghartŵn Peanuts – fydd prif atyniad y llwybr. […]

Darllen mwy
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn