Coleg Penybont yn parhau i ddarparu rhagoriaeth, gan ennill cydnabyddiaeth fyd-eang

Yn dilyn arolwg llawn gan Estyn, Arolygydd ei Mawrhydi, ym mis Mawrth 2022, cafodd canlyniadau adroddiad terfynol Coleg Penybont eu cyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r adroddiad, y gellir ei weld yma, yn dangos y diwylliant cefnogol a chynhwysol clir ar gyfer dysgwyr a staff yn y Coleg.

Rydym yn parhau i adeiladu ar y canlyniad ‘rhagorol dwbl’ a gafwyd gan Estyn yn flaenorol gan fod wedi ennill nifer o wobrau pwysig mewn cyfnodau diweddar.

Ym mis Mehefin enillodd y Dirprwy Bennaeth, Viv Buckley, deitl ‘Addysgwr Eithriadol’ yn uwchgynhadledd arweinyddiaeth Cyngres Byd Ffederasiwn Colegau a Cholegau Polytechnig y Byd a gynhaliwyd yn Sbaen, cydnabyddiaeth ryngwladol o’i heffaith a’i gwaith o fewn y sector addysg ôl-16 ac yng Ngholeg Penybont.

Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Estyn yn dweud: “Mae uwch arweinwyr, rheolwyr a staff y coleg yn dangos ymrwymiad cryf ac yn cymryd camau priodol i amlygu a chyfarch egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys llawer o agweddau o waith y coleg, yn cynnwys datblygu cwricwlwm, strategaethau llety ac arferion caffael adnoddau.”

Cadarnhawyd hyn wrth i ni ennill Gwobr Green Gown y Deyrnas Unedig yng nghategori ‘Gweithredu Hinsawdd 2030’, gan fynd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Green Gown Rhyngwladol yn derbyn ‘cymeradwyaeth uchel’. fel yr unig goleg addysg bellach yn y byd ar y rhestr fer, roeddem yn erbyn naw o gystadleuwyr eraill yn y byd, i gyd ohonynt yn brifysgolion blaenllaw o bob rhan o’r byd.

Dywedodd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Penybont:

“Rwy’n anhygoel o falch o daith lwyddiant gyson y Coleg ers arolwg blaenorol Estyn yn ôl yn 2016. Mae sicrhau rhagoriaeth yn arbennig, ond mae ei gynnal a’i wella yn galw am ymrwymiad ac ymroddiad staff, llywodraethwyr a phartneriaid anhygoel sy’n creu amgylchedd cynhwysol ar gyfer ein dysgwyr i fod yn hapus, diogel a llwyddiannus”.

Wrth ymateb i gyhoeddiad adroddiad Arolwg Estyn dywedodd Sarah Murphy AS Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl:

“Mae’r pandemig wedi tarfu ar bethau ac wedi achosi pryder i lawer o ddysgwyr ar draws ein cymuned. Mae Adroddiad Arolwg Estyn ar gyfer Coleg Penybont yn dangos sut yr addasodd y Cyngor i barhau ei record o ragoriaeth fel sefydliad addysgol a rhoi lles dysgwyr a staff wrth galon eu profiad addysgol.

Rwyf wrth fy modd i ddarllen yr adborth cadarnhaol o’r adroddiad, sef yr ethos cadarnhaol, gofalgar a chynhwysol, er i’r coleg fod yn gweithio mewn cyfnod mor heriol.

Hoffwn ddiolch i’r staff am eu gwaith drwy gydol y pandemig ac wrth i ni ddysgu byw gydag ef mae Coleg Penybont yn parhau’n rhan uchel ei barch a chyfannol o’n cymuned. Llongyfarchiadau i bawb yn y Coleg am lwyddiant adroddiad Estyn.”

Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i agor campws newydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn 2025, yn dilyn buddsoddiad £30m yn ein Academi STEAM newydd yn ein Campws ym Mhencoed y llynedd.

Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn