Sbardun i yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc

Mae Cynllun Kickstart y Llywodraeth yn darparu cyllid i greu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl 16-24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn risg o ddiweithdra hirdymor. Mae Coleg Penybont yn falch i gymryd rhan yn y cynllun ac mae eisoes wedi creu nifer fawr o swyddi gwag ers lansio’r cynllun ym mis Medi 2020.

Cyfleoedd yw hyb gyrfaoedd y Coleg a bu’n ganolog wrth ysgogi dros 200 o swyddi Kickstart ers dechrau’r cynllun, gan roi cefnogaeth hanfodol ar gyfer busnesau lleol mewn cyfnod na welwyd ei debyg. Bydd cwmnïau a all gynnig lleoliadau 6-mis ar gyfer pobl ifanc yn derbyn cyllid gan y Llywodraeth a gallant wneud cais am £1,500 ychwanegol tuag at gostau hyfforddiant a chostau eraill.

Mae’r Coleg wedi cefnogi nifer o fusnesau lleol, yn cynnwys Peter Marazena, perchennog Chef Marezana Foods ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Canmolodd Peter y gefnogaeth a gafodd gan Goleg Penybont.

“Mae cynllun Kickstart wedi bod yn dull defnyddiol i sicrhau gweithwyr newydd brwdfrydig. Mae’r rhain yn bobl sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd ac yn awyddus i wneud argraff o fewn y gweithlu.

Rwy’n ddiolchgar i Goleg Pen-y-bont ar Ogwr am fedru rhoi gwybodaeth a hyfforddiant lle bynnag sydd angen a rhoi eglurdeb ar sut mae’r cynllun yn gweithio.”

Peter Marezana

Mae Cyfleoedd yn cefnogi pob cyflogwr a gweithiwr drwy gydol cyfnod 6 mis y lleoliad. Gall y tîm gyflwyno cais ar-lein ar ran sefydliad i’r Adran Gwaith a Phensiynau a chynghori ar gyfleoedd hyfforddiant addas i’r rôl y dymunant recriwtio iddi, tra hefyd yn rhoi’r cymorth cyflogadwyedd sydd ei angen ar gyfer pob ymgeisydd.

Dywedodd Tyler Garnham, ymgeisydd Kickstart llwyddiannus mewn swydd weinyddol yn Seren Support Services:

“Y peth mwyaf deniadol am wneud cais am swydd Kickstart oedd y ffaith ei fod o fudd i chi fel person oherwydd ei fod yn creu cyfle i chi ddysgu a hyfforddi mewn amgylchedd busnes. Mae Coleg Pen-y-bont wedi fy helpu drwy gydol y broses. Buont yn fy ffonio ac yn anfon negeseuon e-bost ataf yn rheolaidd i ofyn am fy adborth a gofyn sut mae popeth yn mynd, ac rwyf wedi hoffi hynny yn fawr.”

Tyler Garnham

Bydd Cyfleoedd yn parhau i helpu darparu’r cyfleoedd hyn ar gyfer pobl ifanc a chyflogwyr o bob diwydiant ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol. I ganfod mwy, ewch i adran .

Modd
Y cyfan
Rhan-amser
Llawn-amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
A Levels
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Bevan College
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Green Skills Courses
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
Multiply
NPTC
NPTC
Online Learning
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills & Partnerships
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Unspecified
Veterinary Nursing
Welding
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Astudio Llawn-amser
Prentisiaethau
Astudio Rhan-amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn