Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Roedd Coleg Penybont yn un o ddim ond chwe coleg ledled Cymru a ddewiswyd ar gyfer ffrydio Gwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn fyw ar noswaith 17 Mawrth. Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, drwy Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, yw codi proffil sgiliau yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr a phrentisiaid gymryd rhan mewn cyfres o gystadlaethau sgiliau galwedigaethol mewn amrywiaeth o sectorau.

Cynhaliwyd y digwyddiad dathlu yn ein Hacademi STEAM ar Gampws Pencoed gyda rhai gwobrau’n cael eu cyflwyno yn fyw o’r Coleg. Enillodd 17 o ddysgwyr Coleg Penybont fedalau ar y noswaith – 4 aur, 3 arian a 10 efydd. Cafwyd adloniant byw gwych gan ein myfyrwyr Cerddoriaeth gyda’n myfyrwyr Lletygarwch yn gweini lluniaeth.

Yn ogystal â chystadleuwyr a’u tiwtoriaid, cafodd y digwyddiad dathlu ei fynychu gan lywodraethwyr y Coleg, yn cynnwys Jeff Greenidge a benodwyd yn ddiweddar yn Gadeirydd y Llywodraethwyr, a Suzanne Packer a enillodd gymrodoriaeth Anrhydeddus Coleg Penybont yn ein Seremoni Gwobrau Addysg Uwch 2021. Cafodd rhai o’r gwobrau eu cyflwyno’n fyw ar y noswaith gan Huw Irranca-Davies AS a Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol y coleg.

Hoffem ddiolch i holl ddysgwyr Coleg Penybont a gymerodd ran mewn Cystadlaethau Sgiliau drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys ein 17 enillydd gwobr yn y categorïau dilynol:

 • Seibr Ddiogelwch: Anthony Gleeson, Aur
 • Seibr Ddiogelwch: Manavjeet Singh, Aur
 • Technoleg Cerbydau Trwm: David Jones-Morgan, Aur
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Sgiliau Cynhwysol: Chloe Phillips, Aur
 • Gwaith Brics: Callum Mays, Arian
 • Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn: Carina Miggiano, Arian
 • Technoleg Cerbydau Trwm: Stephen Hill, Arian
 • Cynorthwyydd Ffitrwydd Sgiliau Cynhwysol: Daniel Haines, Efydd
 • Roboteg Ddiwydiannol: Zakk Furness-Jones, Efydd
 • Roboteg Ddiwydiannol: Martyna Duba, Efydd
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Bethany Dunn, Efydd
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Mia Lane, Efydd
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Sophie Mullens, Efydd
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Jack Thomas, Efydd
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Asher Williams, Efydd
 • Cerddoriaeth Boblogaidd: Lylia Young, Efydd
 • Gwasanaethau Bwyty: Vincent Price, Efydd
Modd
Y cyfan
Rhan amser
Llawn amser
Nos
Pwnc
Y cyfan
Access to Higher Education
Access to Higher Education
Adult Basic Education
Agriculture & Countryside Management
Agriculture and Environmental Conservation
Agriculture, Wildlife and Countryside
Animal Care
Art & Design
Art, Design and Creative Media
Art, Design and Creative Media
Automotive Engineering (Light and Heavy Vehicle)
Brickwork
Bridgend College
Building Construction Brickwork
Building Services
Business
Business Administration and Accounting
Care and Childhood Studies
Care and Childhood Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Care, Childhood and Landbased Studies
Carpentry
Carpentry and Joinery
Catering & Hospitality
Community College
Construction
Construction and Built Environment / Civil Engineering
Construction Plant Maintenance
Cookery
Counselling
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Creative Arts, Education, Sport & Public Services
Criminology
Customer Service
Digital Technologies
Education
Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering
Electrical Installation
Engineering
English
Equine
ESOL
Facilities Management
Hair & Beauty Therapy
Hair & Beauty Therapy
Health and Social Care
Horticulture
Horticulture
Horticulture / Sports Turf
Independent Living Skills
Independent Living Skills
Information & Office Technology
Information & Office Technology
Languages
Leadership and Management
Logistics
Looking after people
Maths
Mechanical Engineering
Motor Vehicle
Motor Vehicle
NPTC
NPTC
Other
Painting & Decorating
Part Time Provision
Part Time Provision
Part Time Provision
Partnerships
Partnerships
Partnerships
Penybont 6th Form
Performing Arts
Performing Arts
Plumbing
Psychology
Public Services
Science
Services to People & Skills
Services to People & Skills
Skills
Skills, Partnerships, Sport, Public Services, Digital Technologies and IT
Social Work
Sport
STEM
STEM
Step Up
Travel and Tourism
Veterinary Nursing
Work Based Learning
Math
Y cyfan
Ymadawyr Ysgol
Prentisiaethau
Astudio Rhan-Amser
Addysg Oedolion
Addysg Uwch
Mewngofnodi Fy Ffefrynnau English Language English
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen Instagram
Mae Link yn mynd â chi i'n tudalen LinkedIn